Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

BADEŃSKA SEDYMENTACJA SALINARNA
NA OBSZARZE MIĘDZY RYBNIKIEM A DĘBICĄ
W ŚWIETLE BADAŃ GEOCHEMICZNYCH, IZOTOPOWYCH
I RADIOMETRYCZNYCH

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

BOOK OF ABSTRACTS

THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE
SCIENTIFIC-RESEARCH COOPERATION
BETWEEN VIETNAM AND POLAND

Książka prezentuje abstrakty na konferencję poświęconą współpracy naukowo-badawczej pomiędzy ośrodkami naukowymi w Wietnamem a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie w dziedzinach: górnictwa i wiertnictwa, geologii, geofizyki, geoturystyki, geodezji, inżynierii materiałowej, fizyki stosowanej oraz nauk humanistycznych.    

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

CHARAKTERYSTYKA
GRUPY WULKANICZNEJ ANDAHUA
W POŁUDNIOWYM PERU

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

CHEMIA WYBRANYCH KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA

W książce zostały omówione cztery systemy środowiskowe: atmosfera, litosfera, hydrosfera i antroposfera. Osią przewodnią opracowania jest geochemia, efekty jej zmian i wpływ działalności antropogenicznej człowieka na chemię komponentów środowiska. Geochemiczna historia Ziemi jest związana z czasem geologicznym i reakcjami chemicznymi zachodzącymi w cyklu geochemicznym –... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

DYNAMIKA WÓD PODZIEMNYCH
PRZYKŁADY OBLICZEŃ
CZ. 1

PRZEPŁYWY FILTRACYJNE JEDNOWYMIAROWE

W pierwszej części podręcznika, w trzech kolejnych rozdziałach, omówiono analityczne metody obliczeń jednowymiarowych przepływów wód podziemnych oraz przedstawiono ponad sto przykładów rozwiązanych i do rozwiązania. W rozdziale czwartym w odniesieniu do wybranych przykładów zaprezentowano sposób przygotowania numerycznych modeli warunków hydrogeologicznych oraz wykonano na nich... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ENCYKLOPEDIA MINERAŁÓW
Z POLSKIM I ANGIELSKIM SŁOWNIKIEM NAZW

MINERAŁY ZIEMII I MATERII KOSMICZNEJ

Encyklopedia ujmuje aktualny stan wiedzy o minerałach udokumentowany najważniejszymi pozycjami literatury. Książka o takim zestawie informacji nie ma odpowiednika w krajowej bibliografii, jest to pierwsza polska encyklopedia minerałów z przeznaczeniem głównie dla środowisk naukowych, doktorantów i studentów, a także dla licznej rzeszy kolekcjonerów minerałów. Encyklopedia ta ma... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIRONMENT
2016, VOL. 42, NO. 3

Pełne teksty artykułów zamieszczanych na łamach czasopism wydawanych w AGH są dostępne w formacie PDF w sieci: http://journals.bg.agh.edu.pl/ W naszej księgarni można kupić jedynie numery ostatnio wydane. Zeszyty wcześniejsze prosimy zamawiać e-mailowo lub telefonicznie.

Ogólne informacje o czasopiśmie »
niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIRONMENT
2016, VOL. 42, NO. 4

Pełne teksty artykułów zamieszczanych na łamach czasopism wydawanych w AGH są dostępne w formacie PDF w sieci: http://journals.bg.agh.edu.pl/ W naszej księgarni można kupić jedynie numery ostatnio wydane. Zeszyty wcześniejsze prosimy zamawiać e-mailowo lub telefonicznie.

Ogólne informacje o czasopiśmie »
niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

HYDROGEOLOGIA POLSKICH ZŁÓŻ KOPALIN I PROBLEMY WODNE GÓRNICTWA
Tom 1

Część pierwsza monografii poświęcona jest problematyce hydrogeologicznej złóż węgla kamiennego i brunatnego. Podano w niej najważniejsze informacje o złożach i historii ich eksploatacji, budowie geologicznej złóż i rejonów ich występowania, ich wykształceniu litologicznym i warunkach hydrogeologicznych oraz problemach wodnych kopalń eksploatujących te złoża.O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English