Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

PRAWIDŁOWOŚCI W ROZMIESZCZENIU
MINERAŁÓW KRUSZCOWYCH
W ZŁOŻU RUD MIEDZI
NA MONOKLINIE PRZEDSUDECKIEJ

W pracy przedstawiono najważniejsze minerały kruszcowe występujące w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej, przy czym najwięcej miejsca poświęcono ich nowym, nieopisywanym dotychczas fazom. Scharakteryzowano ich skład chemiczny oraz asocjacje mineralne, w których zostały stwierdzone. Opisując różnorodność minerałów kruszcowych oraz sposób rozmieszczenia podstawowych... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

SORBENTY MINERALNE POLSKI

Zamiarem autorów było ukazanie krajowej bazy surowców do produkcji sorbentów i katalizatorów mineralnych, aktualnego stanu ich wykorzystania oraz niektórych nowych możliwości w tym zakresie. Uwzględniono przede wszystkim skały ilaste i krzemionkowe, zwracając także uwagę na możliwość wykorzystania jako sorbentów nagromadzeń wodorotlenków żelaza. Omówiono niektóre sposoby... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

TEORIA GIER W GEOLOGII GOSPODARCZEJ

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

UWARUNKOWANIA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
BESKIDU SĄDECKIEGO

W książce przedstawiono charakterystykę wybranych parametrów fizyczno-chemicznych wód powierzchniowych Beskidu Sądeckiego: pH, przewodności, temperatury, Eh, BZT5, stężenia wybranych kationów: B, Na, Li, K, Zn, P, Al, Fe, Mn, Mg, Sr, Ca, Ba, Pb, Ni, As, Tl, Cd i Cr, oraz anionów: F?, Cl?, NO3?, HCO3?, PO43? i SO42?. Przeprowadzono ocenę jakości wód powierzchniowych i oceniono... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

WYKORZYSTANIE
MODELI WIRTUALNYCH MIKROSTRUKTUR
W INŻYNIERII METALI

Niniejsza książka jest obszernym omówieniem tematyki wirtualnych modeli materiałów metalicznych i adresowana jest do szerokiego grona odbiorców z zakresu inżynierii materiałowej, metalurgii, mechaniki materiałów i metod obliczeniowych. Książka podzielona jest na trzy główne części, ściśle ze sobą powiązane. Przedstawione podejścia do modelowania materiałów już... więcej »O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English