Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki humanistyczne – Socjologia » POLSCY (NIE)PEŁNOSPRAWNI
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży

POLSCY (NIE)PEŁNOSPRAWNI

OD KOMPLEKSOWEJ DIAGNOZY
DO NOWEGO MODELU POLITYKI SPOŁECZNEJ

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-7464-701-4
format: B5
oprawa: miękka
rok wydania: 2014 
Książka zawiera całościową diagnozę sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. Uwaga autorów skupia się przede wszystkim na analizie funkcjonowania instytucjonalnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, zdiagnozowaniu jego niedostatków i wskazaniu pożądanych kierunków zmian. Zagadnienia te są prezentowane na tle charakterystyki położenia społecznego osób niepełnosprawnych: jakości ich życia, relacji między edukacją i zatrudnieniem, partycypacji społecznej i politycznej czy rozwiązań w obszarze usług publicznych i komercyjnych. Publikacja uwzględnia także słabo dotychczas zbadane w Polsce aspekty niepełnosprawności związane z jej wymiarem genderowym i wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjnych. Książkę można polecić nie tylko badaczom tej problematyki czy studentom, ale także ekspertom i osobom odpowiadającym za tworzenie polityki społecznej w Polsce.

Spis treści:

Recenzje:

  • prof. Włodzimierz Pańków

    Książkę można uznać, po pierwsze, za kompendium wiedzy na ten temat, a po drugie, za ważny krok w kierunku opracowywania nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności, którego przygotowanie jest coraz bardziej palącą potrzebą.

  • prof. Antonina Ostrowska

    Można przypuszczać, że w perspektywie najbliższych lat nie będzie możliwe w Polsce opublikowanie książki naukowej czy sporządzenie poważnego opracowania eksperckiego dotyczącego społecznej problematyki niepełnosprawności, które nie odwoływałoby się do tej pracy.

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

CYWILIZACJA ? TECHNIKA ? EKOLOGIA

WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO U PROGU XXI WIEKU

Książka stanowi próbę omówienia wybranych problemów współczesnej cywilizacji, począwszy od kwestii akceleracji postępu technicznego i pytań historiozoficznych o jego skutki dla przyszłego rozwoju cywilizacyjnego. Zawiera również wątki dotyczące szeregu zagrożeń występujących powszechnie w cywilizacji techniki i masowej konsumpcji.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

INTERNATIONAL MIGRATION

A MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS

"...The entirety comprises a very sound combination of the perspective of strictly theoretical research on international migrations... with a comparative one on the general patterns which characterize contemporary international migrations by women, as well as with a historical-comparative one on the paradigms visible in Polish studies of external migrations and typical case studies... Of no small... więcej ?

1.05 zł

IDEE I MYŚLICIELE
MEDIALNE I SPOŁECZNE ASPEKTY FILOZOFII

MEDIALNE I SPOŁECZNE ASPEKTY FILOZOFII

Publikacja stanowi zbiór prac z dziedziny komunikologii oraz filozofii człowieka. Składa się z dwóch części: "Komunikacja i tożsamość" oraz "Człowiek i poznanie". Swoje artykuły w publikacji zamieścili: W. Branicki, I.S. Fiut, J. Franczak, J. Galarowicz, A. Litwiniszyn, A. Małecka, M. Siciński, K. Stark, M. Uliński.O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English