Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Czasopisma » Kwartalnik "Geology, Geophysics & Environment"
Kwartalnik AGH

Kwartalnik "Geology, Geophysics & Environment"


About the Journal
The quarterly journal Geology, Geophysics and Environment (ISSN Online: 2353-0790; ISSN Print: 2299-8004) is published by the AGH University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, Krakow Poland. The journal publishes original papers, articles and notes from the Earth and Environmental Science field. The Editorial Board consists of many renowned scientists representing different branches of geology, geophysics and environmental sciences. All submitted papers are peer-reviewed by at least two independent reviewers. Articles are accepted only in English.

This is an open-access journal, which means that all content is freely available without charge. Our journal is indexed in the following services: Web of Science (Core Collection), BazTech, GeoRef: Bibliography & Index of Geology, Google Scholar, Index Copernicus, Zetoc, EBSCO, ROAD, Crossref.

The score of the Ministry of Science and Higher Education in 2021 - 40

Publication Frequency
This is the quarterly journal.

Open Access Policy
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. Authors can archive pre-print and post-print or publisher's version/PDF. They have full copyright and property rights to their work. Their copyrights to store the work, duplicate it in printing (as well as in the form of a digital CD recording), to make it available in the digital form, on the Internet and putting into circulation multiplied copies of the work worldwide are unlimited. The content of the journal is freely available according to the Creative Commons License Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Sources of Support
Creating English language versions of publications - an assignment financed by the Ministry of Science and Higher Education from resources allocated to science-propagating activities according to contract 541/P-DUN/2018. The journal is the beneficiary of the "Support for scientific journals" ("Wsparcie dla czasopism naukowych") programme founded by the Ministry of Science and Higher Education of Poland in 2019-2020.


Czasopismo wydawane z wykorzystaniem Open Journal System.

W kwartalniku AGH "Geology, Geophysics & Environment" (do końca 2011 r. "Geologia", ISSN online: 2353-0790; ISSN print: 2299-8004) publikowane są w języku angielskim oryginalne prace z zakresu nauk o Ziemi i środowisku. Problematyka czasopisma obejmuje następujące zagadnienia: zastosowania nauk podstawowych w geologii, geologia ogólna i matematyczna, mineralogia, petrografia i geochemia, geologia gospodarcza i ochrona złóż, stratygrafia i geologia regionalna, kartografia geologiczna, geofizyka, geologia inżynierska, kopalniana i geotechnika środowiska, hydrogeologia oraz ochrona wód i środowiska, geologia złóż węgla i surowców energetycznych, rud, soli i surowców skalnych.


Materiały przeznaczone do druku w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwa AGH należy składać u redaktorów poszczególnych czasopism, sekretarzy lub członków komitetów redakcyjnych.

Procedura recenzowania:

  1. Redakcja czasopisma powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  2. Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż macierzysta instytucja autora recenzowanej pracy.
  3. Autorzy nie znają tożsamości recenzentów.
  4. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.
  5. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.
 
ISSN: 2299-8004
Format: A4
Oprawa: miękka

Strona WWW:
http://journals.agh.edu.pl/geol

Wydania archiwalne i bieżące w formacie PDF:
http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/
http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/
Zobacz w księgarni »
Komitet redakcyjny »


O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English