Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Czasopisma » Kwartalnik "AGH Drilling, Oil, Gas"
Kwartalnik

Kwartalnik "AGH Drilling, Oil, Gas"


Kwartalnik "AGH Drilling, Oil, Gas" (do końca roku 2011 "Wiertnictwo Nafta Gaz", ISSN 1507-0042) jest czasopismem naukowym Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Stanowi kontynuację Zeszytów Naukowych AGH ukazujących się nieperiodycznie pod tym samym tytułem w latach 1985?1993. Do roku 1993 wydanych zostało 13 zeszytów naukowych "Wiertnictwo Nafta Gaz", zawierających zbiory artykułów i komunikatów oraz prace monograficzne ? rozprawy habilitacyjne. W czasopiśmie publikowane są głównie w języku angielskim, oryginalne prace prezentujące elementy dorobku naukowego pracowników i doktorantów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Problematyka obejmuje m.in.: zastosowanie nauk podstawowych w technice wydobywczej, wiertnictwo, naftową inżynierię złożową, eksploatację, pomiary otworowe i ochronę złóż, gazownictwo ziemne.


Materiały przeznaczone do druku w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwa AGH należy składać u redaktorów poszczególnych czasopism, sekretarzy lub członków komitetów redakcyjnych.

Procedura recenzowania:

  1. Redakcja czasopisma powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  2. Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż macierzysta instytucja autora recenzowanej pracy.
  3. Autorzy nie znają tożsamości recenzentów.
  4. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.
  5. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.

ISSN: 2299-4157
Format: B5
Oprawa: miękka

Strona WWW:


Wydania archiwalne i bieżące w formacie PDF: 

journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/
journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/


Zobacz w księgarni »
Komitet redakcyjny »


O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English