Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
O Wydawnictwach » Wydawnictwa AGH

Wydawnictwa AGH


Wydawnictwa AGH istnieją od wczesnych lat 50. XX wieku. W zakres działalności Wydawnictw wchodzi publikowanie skryptów i podręczników akademickich, periodyków naukowych oraz aperiodycznych rozpraw i monografii. Obecnie wydaje się rocznie około 60 pozycji książkowych oraz 13 czasopism naukowych o łącznym nakładzie około 20 tysięcy egzemplarzy.

Publikowane pozycje mają uznany na specjalistycznym rynku księgarskim wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Ich odbiorcami są przede wszystkim pracownicy naukowi, specjaliści z różnych dziedzin przemysłu oraz studenci kierunków i specjalności prowadzonych na uczelni.

Wydawnictwa AGH były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane na targach książki:
 • III Krajowe Targi Książki Akademickiej ATENA 1996 (R. Golański red. "Wybrane systemy i układy scalone")
 • IV Wrocławskie Targi Książki Naukowej 1998 (Z. Engel, J. Giergiel "Mechanika. Statyka")
 • V Wrocławskie Targi Książki Naukowej 1999 (B. Jasińska "Chemia ogólna")
 • VII Krajowe Targi Książki Akademickiej ATENA 2000 (J. Lis, R. Pampuch "Spiekanie")
 • VII Krajowe Targi Książki Akademickiej ATENA 2000 (J. Giergiel "Drgania mechaniczne")
 • VII Wrocławskie Targi Książki Naukowej 2001 (M.R. Ogiela "Podstawy kryptografii")
 • XI Krajowe Targi Książki Akademickiej ATENA 2004 (B. Florkowska "Wytrzymałość elektryczna gazowych układów izolacyjnych wysokiego napięcia")
 • XIII Krajowe Targi Książki Akademickiej ATENA 2006 (M. Handke "Krystalochemia krzemianów")
 • XI Targi Książki w Krakowie 2007 (Z. Fajklewicz "Grawimetria stosowana")
 • I Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2007 (S. Piróg "Energoelektronika. O komutacji sieciowej i o komutacji twardej")
 • XIV Wrocławskie Targi Książki Naukowej 2008 (Z. Fajklewicz "Grawimetria stosowana")
 • XIII Targi Książki w Krakowie 2009 (R. Tadeusiewicz red. "Inżynieria biomedyczna")
 • lV Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2010 (R. Tadeusiewicz, P. Augustyniak red. nauk. "Podstawy inżynierii biomedycznej")
 • XIV Targi Książki w Krakowie 2010 (B. Florkowska "Diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych")
 • XVII Wrocławskie Targi Książki Naukowej 2011 (A. Samek "Bionika. Wiedza przyrodnicza dla inżynierów")
 • V Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2011 (J. Wacławik "Wentylacja kopalń")
 • XV Targi Książki w Krakowie 2011 (B. Florkowska, J. Furgał, M. Szczerbiński, R. Włodek, P. Zydroń "Materiały elektrotechniczne. Podstawy teoretyczne i zastosowania")
 • XVIII Wrocławskie Targi Książki Naukowej 2012 (J. Pieczonka, A. Piestrzyński, I. Parańko "Geologia wybranych złóż surowców mineralnych Ukrainy")
 • XVI Targi Książki w Krakowie 2012 (M. Paluch "Mechanika budowli. Teoria i przykłady")
 • VI Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2012 (S.J. Skrzypek, K. Przybyłowicz "Inżynieria metali i ich stopów")
 • XVII Targi Książki w Krakowie 2013 (R. Pampuch "Wykłady o ceramice")
 • VIII Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2014 (Z. Hanzelka "Jakość dostawy energii elektrycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napięcia")
 • XIX Targi Książki w Krakowie 2015 (E. Greiner-Wronowa "Archeometria szkieł zabytkowych")
 • X Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2016 (E. Greiner-Wronowa "Archeometria szkieł zabytkowych")
 • X Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2016 - konkurs TECHNICUS 2016 (J. Bromowicz, J. Magiera "Kamienie wczesnośredniowiecznych budowli Krakowa. Ich pochodzenie na tle geologii miasta")
 • XI Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2017 - konkurs TECHNICUS 2017 (A. Samek "Kształcenie inżynierów. Historia - spostrzeżenia - popozycje")
 • XII Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2018 (S. Stryczek, A. Gonet, M. Rzyczniak "Projektowanie głębokich otworów wiertniczych")
 • Poznańskie Targi Książki 2020 (T. Mikoś, A. Tajduś, A. Szumiński "Fascynujący świat zabytków podziemnych i naziemnych. Górnicy na ratunek najcenniejszych podziemi i miast")

Komitety


» Komitet Redakcyjny Półrocznika Energetyka Rozproszona

» Komitet Naukowy Wydawnictw AGH

» Komitet Redakcyjny Dwumiesięcznika Opuscula Mathematica

» Komitet Redakcyjny Kwartalnika AGH Drilling, Oil, Gas

» Komitet Redakcyjny Kwartalnika Computer Methods in Material Science

» Komitet Redakcyjny Kwartalnika Computer Science

» Komitet Redakcyjny Kwartalnika Geology, Geophysics & Environment"

» Komitet Redakcyjny Kwartalnika Geomatics and Environmental Engineering

» Komitet Redakcyjny Kwartalnika Geotourism /Geoturystyka

» Komitet Redakcyjny Kwartalnika Journal of Casting & Materials Engineering

Redaktor naczelny: dr hab. Beata Grabowska, prof. AGH

Z-ca redaktora naczelnego: dr inż. Karolina Kaczmarska

Redaktorzy prowadzący:
PhD Giuliano Angella
dr hab. inż. Artur Bobrowski, prof. AGH
Associate Professor Peter Futáš
dr inż. Daniel Gurgul
dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK


» Komitet Redakcyjny Kwartalnika Mechanics and Control

» Komitet Redakcyjny Kwartalnika Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering

» Komitet Redakcyjny Kwartalnika Studia Humanistyczne AGH

» Komitet Redakcyjny Półrocznika Automatyka/Automatics

» Komitet Redakcyjny Półrocznika Decision Making in Manufacturing and Services

» Komitet Redakcyjny Półrocznika Managerial Economics

» Komitet Redakcyjny Kwartalnik Metallurgy and Foundry EngineeringO wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English