Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
O Wydawnictwach » Wydawnictwa AGH

Wydawnictwa AGH


Wydawnictwa AGH istnieją od wczesnych lat 50. XX wieku. W zakres działalności Wydawnictw wchodzi publikowanie skryptów i podręczników akademickich, periodyków naukowych oraz aperiodycznych rozpraw i monografii. Obecnie wydaje się rocznie około 60 pozycji książkowych oraz 13 czasopism naukowych o łącznym nakładzie około 20 tysięcy egzemplarzy.

Publikowane pozycje mają uznany na specjalistycznym rynku księgarskim wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Ich odbiorcami są przede wszystkim pracownicy naukowi, specjaliści z różnych dziedzin przemysłu oraz studenci kierunków i specjalności prowadzonych na uczelni.

Wydawnictwa AGH były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane na targach książki:
 • III Krajowe Targi Książki Akademickiej ATENA 1996 (R. Golański red. "Wybrane systemy i układy scalone")
 • IV Wrocławskie Targi Książki Naukowej 1998 (Z. Engel, J. Giergiel "Mechanika. Statyka")
 • V Wrocławskie Targi Książki Naukowej 1999 (B. Jasińska "Chemia ogólna")
 • VII Krajowe Targi Książki Akademickiej ATENA 2000 (J. Lis, R. Pampuch "Spiekanie")
 • VII Krajowe Targi Książki Akademickiej ATENA 2000 (J. Giergiel "Drgania mechaniczne")
 • VII Wrocławskie Targi Książki Naukowej 2001 (M.R. Ogiela "Podstawy kryptografii")
 • XI Krajowe Targi Książki Akademickiej ATENA 2004 (B. Florkowska "Wytrzymałość elektryczna gazowych układów izolacyjnych wysokiego napięcia")
 • XIII Krajowe Targi Książki Akademickiej ATENA 2006 (M. Handke "Krystalochemia krzemianów")
 • XI Targi Książki w Krakowie 2007 (Z. Fajklewicz "Grawimetria stosowana")
 • I Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2007 (S. Piróg "Energoelektronika. O komutacji sieciowej i o komutacji twardej")
 • XIV Wrocławskie Targi Książki Naukowej 2008 (Z. Fajklewicz "Grawimetria stosowana")
 • XIII Targi Książki w Krakowie 2009 (R. Tadeusiewicz red. "Inżynieria biomedyczna")
 • lV Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2010 (R. Tadeusiewicz, P. Augustyniak red. nauk. "Podstawy inżynierii biomedycznej")
 • XIV Targi Książki w Krakowie 2010 (B. Florkowska "Diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych")
 • XVII Wrocławskie Targi Książki Naukowej 2011 (A. Samek "Bionika. Wiedza przyrodnicza dla inżynierów")
 • V Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2011 (J. Wacławik "Wentylacja kopalń")
 • XV Targi Książki w Krakowie 2011 (B. Florkowska, J. Furgał, M. Szczerbiński, R. Włodek, P. Zydroń "Materiały elektrotechniczne. Podstawy teoretyczne i zastosowania")
 • XVIII Wrocławskie Targi Książki Naukowej 2012 (J. Pieczonka, A. Piestrzyński, I. Parańko "Geologia wybranych złóż surowców mineralnych Ukrainy")
 • XVI Targi Książki w Krakowie 2012 (M. Paluch "Mechanika budowli. Teoria i przykłady")
 • VI Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2012 (S.J. Skrzypek, K. Przybyłowicz "Inżynieria metali i ich stopów")
 • XVII Targi Książki w Krakowie 2013 (R. Pampuch "Wykłady o ceramice")
 • VIII Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2014 (Z. Hanzelka "Jakość dostawy energii elektrycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napięcia")
 • XIX Targi Książki w Krakowie 2015 (E. Greiner-Wronowa "Archeometria szkieł zabytkowych")
 • X Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2016 (E. Greiner-Wronowa "Archeometria szkieł zabytkowych")
 • X Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2016 - konkurs TECHNICUS 2016 (J. Bromowicz, J. Magiera "Kamienie wczesnośredniowiecznych budowli Krakowa. Ich pochodzenie na tle geologii miasta")
 • XI Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2017 - konkurs TECHNICUS 2017 (A. Samek "Kształcenie inżynierów. Historia - spostrzeżenia - popozycje")
 • XII Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2018 (S. Stryczek, A. Gonet, M. Rzyczniak "Projektowanie głębokich otworów wiertniczych")
 • Poznańskie Targi Książki 2020 (T. Mikoś, A. Tajduś, A. Szumiński "Fascynujący świat zabytków podziemnych i naziemnych. Górnicy na ratunek najcenniejszych podziemi i miast")

Komitety


» Komitet Redakcyjny Półrocznika Energetyka Rozproszona

» Komitet Naukowy Wydawnictw AGH

» Komitet Redakcyjny Dwumiesięcznika Opuscula Mathematica

» Komitet Redakcyjny Kwartalnika AGH Drilling, Oil, Gas

» Komitet Redakcyjny Kwartalnika Computer Methods in Material Science

» Komitet Redakcyjny Kwartalnika Computer Science

» Komitet Redakcyjny Kwartalnika Geology, Geophysics & Environment"

Redaktor: prof. dr hab. Anna Świerczewska

Sekretarz: dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak, prof. AGH

Członkowie:
dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. AGH
dr hab. Dariusz Ciszewski, prof. AGH
dr inż. Maciej Dwornik
prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna
dr Agata Anna Jurkowska
dr hab. Ewa Kmiecik, prof. AGH
dr inż. Alicja Kochman
dr Agnieszka Konon
dr Szilvia Kövér
dr Silvia Králiková
dr hab. inż. Jakub Matusik, prof. AGH
dr Marek Matyjasik
dr inż. Bernadetta Pasierb
dr hab. inż.
Henryk Sechman, prof. AGH
dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH
prof. Franjo Sumanovac
dr inż. Marta Waliczek
dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ
dr Barbara Zahradníková

Redaktor statystyczny: dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. AGH» Komitet Redakcyjny Kwartalnika Geomatics and Environmental Engineering

» Komitet Redakcyjny Kwartalnika Geotourism /Geoturystyka

» Komitet Redakcyjny Kwartalnika Journal of Casting & Materials Engineering

» Komitet Redakcyjny Kwartalnika Mechanics and Control

» Komitet Redakcyjny Kwartalnika Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering

» Komitet Redakcyjny Kwartalnika Studia Humanistyczne AGH

» Komitet Redakcyjny Półrocznika Automatyka/Automatics

» Komitet Redakcyjny Półrocznika Decision Making in Manufacturing and Services

» Komitet Redakcyjny Półrocznika Managerial Economics

» Komitet Redakcyjny Kwartalnik Metallurgy and Foundry EngineeringO wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English