Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

INFORMATION TECHNOLOGY IN SELECTED AREAS OF MANAGEMENT 2017

Autorzy przedstawiają możliwości zastosowania metod i narzędzi IT oraz wykorzystania różnych metod modelowania matematycznego w wielu obszarach zarządzania i podejmowania decyzji. W poszczególnych rozdziałach omówiono: zastosowanie metody generowania cyfrowego znaku wodnego dla sygnałów fonicznych, rozwiązania podnoszące poziom zabezpieczeń systemów ochrony... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

INSTRUMENTY TRANSFERU RYZYKA POWODZI

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

INTEGRATED DECISION MAKING SUPPORTING THE EXPLOITATION AND CONTROL OF TRANSPORT DEVICES

The monograph is concerning with encapsulating the role of material handling devices, especially cranes, in modern manufacturing and related industries. The book is dedicated to specialists and experts dealing with problems of designing and exploation of transport systems and devicesc, as well as all that have been interested in shaping the reliability of man-machine operated sets

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

INTERNALIZACJA KOSZTÓW ZEWNĘTRZNYCH
TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE

Książka w serii "Rozprawy Doktorskie Monografie" wydana na CD w oprawie twardej, format B5.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

KIERUNKI ZMIAN SYSTEMU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH POD ZIEMIĄ W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

KLUCZOWE RYZYKA GOSPODARCZE
W DOBIE GLOBALIZACJI

Książka ta jest próbą syntezy kilku z pozoru niełączących się problemów: globalizacji, ryzyka walutowego, ryzyka cenowego i pogodowego. Najbardziej znane, gdyż doświadczane przez całe społeczeństwa i ich otoczenia, jest pojęcie globalizacji. Proces ten, będący konsekwencją rozwoju technologicznego, ogarnia coraz większy obszar i przybiera nowe formy ? od globalizacji w ujęciu... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

KONCEPCJE, METODY I UWARUNKOWANIA
ROZWOJU ORGANIZACJI

THE CONCEPTS, METHODS AND CONDITIONS
OF THE DEVELOPMENT ORGANIZATION

Celem opracowania jest wybiórcze ukazanie przeobrażeń i zmian w systemach zarządzania organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką pełnią w ich rozwoju właściwie opracowane i stosowane koncepcje, metody oraz narzędzia zarządzania. Autorzy koncentrują się na problemach dotyczących rozwoju organizacji i ich aktywności społeczno-gospodarczej, dlatego opracowanie powinno... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW

Autorzy zamieszczonych w tym tomie artykułów podejmują zagadnienia sprostania oczekiwaniom i wyzwaniom, jakie przed organizacjami sertora publicznego stawiają interesariusze i zmiany dokonujące się w ich otoczeniu. w szczególności dotyczy to wyzwań związanych z rosnącą rolą wiedzy i kompetencji pracowników , którzy stają się  najważniejszym zasobem organizacji.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

Zgodnie z tytułem i definicją logistyki przedmiotem książki jest logistyka przedsiębiorstw, a w szczególności realizowanych przez nie przedsięwzięć budowlanych, jako proces zarządzania łańcuchami dostaw obejmującymi przepływy fizyczne zasobów oraz informacji ? od źródeł surowców i producentów wyrobów do placu budowy i wykonywanych obiektów budowlanych. Praca koncentruje... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

MARKETINGOWE CZYNNIKI ROZWOJU SPRZEDAŻY WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH

W książce przedstawiono wiele cennych informacji dotyczących rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych. Problematyce strategii marketingowych poświęcono trzy rozdziały: pierwszy - strategiom wobec konkurentów; drugi- strategiom osiągania przewagi konkurencyjnej; czwarty -strategiom cenowym. Rozdział trzeci poświęcony jest opracowaniu technicznych aspektów przygotowania produktu jako... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

METODYCZNO-INSTRUMENTALNE ASPEKTY
INŻYNIERII PRODUKCJI

THE METHODICAL AND INSTRUMENTAL ASPECTS
OF PRODUCTION ENGINEERING

Tematem książki jest szeroko rozumiana inżynieria produkcji. Jej podstawowym celem jest zaprezentowanie osiągnięć polskich ośrodków naukowych oraz perspektyw rozwojowych i kierunków badań tej specyficznej problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem założeń tzw. produkcji w klasie światowej i jej elementów składowych.O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English