Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki techniczne – Geodezja i kartografia » BADANIA KINEMATYKI
POWIERZCHNIOWYCH RUCHÓW MASOWYCH
Z WYKORZYSTANIEM
NAZIEMNEJ INTERFEROMETRII RADAROWEJ
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl

BADANIA KINEMATYKI
POWIERZCHNIOWYCH RUCHÓW MASOWYCH
Z WYKORZYSTANIEM
NAZIEMNEJ INTERFEROMETRII RADAROWEJ

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-7464-648-2
format: B5
liczba stron: 128
rok wydania: 2013 
W pracy na tle ogólnych danych o osuwiskach i ich kinematyce przedstawiono wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz monitoringowych dwóch wybranych osuwisk ? osuwiska zbocza naturalnego w Karpatach (w miejscowości Milówka) oraz osuwiska fragmentu zbocza południowego odkrywkowej Kopalni Węgla Brunatnego ?Bełchatów ? wraz z oceną warunków i przyczyn ich wystąpienia. Opisano wyniki i metodyczne aspekty monitoringu za pomocą interferometrii radarowej jako nowoczesnej, dokładnej metody oceny przemieszczeń gruntów w osuwiskach. Zintegrowanie pomiarów z użyciem radaru interferometrycznego z dotychczas stosowanymi w geodezji technikami pomiarowymi osuwisk stanowi niespotykaną jeszcze w kraju metodę ich monitoringu. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów archiwalnych osuwisk z kopalni ?Bełchatów, a także danych literaturowych dotyczących kinematyki osuwisk zaproponowano kryteria praktyczne oceny kinematyki faz osuwiskowych, a zwłaszcza wystąpienia zasadniczego ruchu osuwiskowego.

Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

16.00 zł
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl

ANALIZA DANYCH KARTOGRAFICZNO-GLEBOWYCH
W PROCEDURACH OCEN ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO

Ocena oddziaływania na środowisko (OOS) to jeden z ważniejszych elementów polityki środowiskowej. Raporty OOS ułatwiają podejmowanie decyzji związanych z opracowaniem planów i programów wielu dziedzin gospodarki. W dobie rozpowszechnienia systemów informacji przestrzennej dokumentacja kartograficzna jest systemem gromadzenia informacji w obszernych bazach danych. Bazą raportu OOS są... więcej ?

8.64 zł
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Nowość! 

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
2021, VOL. 15, NO. 3

Pełne teksty artykułów zamieszczanych na łamach czasopism wydawanych w AGH są dostępne w formacie PDF w sieci: http://journals.bg.agh.edu.pl W naszej księgarni można kupić jedynie numery ostatnio wydane. Zeszyty wcześniejsze prosimy zamawiać e-mailowo lub telefonicznie.

Ogólne informacje o czasopiśmie »
8.64 zł
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
2021, VOL. 15, NO. 2

Pełne teksty artykułów zamieszczanych na łamach czasopism wydawanych w AGH są dostępne w formacie PDF w sieci: http://journals.bg.agh.edu.pl W naszej księgarni można kupić jedynie numery ostatnio wydane. Zeszyty wcześniejsze prosimy zamawiać e-mailowo lub telefonicznie.

Ogólne informacje o czasopiśmie »


O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English