Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki techniczne – Górnictwo » CURRENT VENTILATION PROBLEMS IN HARD COAL MINES
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży

CURRENT VENTILATION PROBLEMS IN HARD COAL MINES

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-7464-894-3
format: B5
oprawa: twarda
liczba stron: 156
rok wydania: 2017 
In the present monograph, various issues related to current ventilations problems in hard coal mines are discussed. The authors' primary objective is to show how numerous technological problems need to be solved in order to guarantee proper ventilation during exploatation of coal seams in the presence of methane emission, hard thermal environment and spontaneous fire risk.
Mining progress and the movement of working areas frequently cause the length of primary intake and return routes to increase, which in turn increases the total resistance of a complex ventilation network. The development of a mine can make it necessary to step up airflow rate in a ventilation network. In complex ventilation networks, the number of downcast shafts is usually greater than that of upcast shafts. The possibility of installing subsurface main fan station at downcast shafts, aimed at increasing primary ventilation capacity in the mine, is discussed among othersin the monograph.

W niniejszej monografii omówiono różne zagadnienia związane z problemami wentylacji w kopalniach węgla kamiennego. Głównym celem autorów jest wykazanie, jak wiele problemów technologicznych musi być rozwiązanych w celu zapewnienia właściwej wentylacji podczas eksploatacji pokładów węgla w obecności emisji metanu, trudnego środowiska cieplnego i zagrożenia pożarem endogenicznym.
Prowadzenie eksploatacji i przemieszczanie się obszarów wydobywczych często powodują, że długość dróg doprowadzania i odprowadzania powietrza wzrasta, co z kolei zwiększa opór zastępczy złożonej sieci wentylacyjnej. Rozwój kopalni może wymagać zwiększenia ilości przepływającego powietrza w sieci wentylacyjnej. W złożonych sieciach wentylacyjnych liczba szybów wdechowych jest zwykle większa niż w przypadku szybów wydechowych. W monografii omówiono między innymi możliwość zainstalowania podziemnej stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie wdechowym, która ma na celu zwiększenie zdolności wentylacyjnej kopalni. 

Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ANALIZA PROCESÓW KLASYFIKACJI ZIARNOWEJ
I WZBOGACANIA W KLASYFIKATORACH LAMELOWYCH

Przedmiotem zagadnień prezentowanych w rozprawie jest klasyfikacja przepływowa ziaren materiału bardzo drobno uziarnionego. Materiały tego typu coraz częściej występują w procesach technologicznych przeróbki surowców mineralnych. Sformułowanie podstaw teoretycznych procesu klasyfikacji jest ? według Autorki ? możliwe w klasyfikatorach lamelowych. Rozważania teoretyczne zilustrowano... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

METODA TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ OCENY SKŁADNIKÓW ORAZ UCIĄŻLIWOŚCI RYZYKA WYSTĄPIENIA WYPADKÓW PRZY PRACY W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

METODA PROGRAMOWANIA ZAGOSPODAROWANIA ZŁÓŻ W WIELOODKRYWKOWEJ KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English