Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki ekonomiczne – Nauki o zarządzaniu » ĆWICZENIA Z ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży

ĆWICZENIA Z ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI

typ publikacji: podręcznik
ISBN: 978-83-7464-426-6
format: B5
oprawa: miękka
liczba stron: 102
rok wydania: 2011 
Podręcznik porusza zagadnienia stanowiące treść przedmiotów podstawy zarządzania i zarządzanie na kierunkach zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz informatyka i ekonometria.
Zadania znajdujące się w podręczniku umożliwią utrwalenie i weryfikację wiedzy z zakresu zarządzania i poświęcone są następującym zagadnieniom: style kierowania, metody analizy otoczenia, planowanie (strategiczne, taktyczne i operacyjne), motywowanie, kontrolowanie, struktury organizacyjne, outsourcing i restrukturyzacja, proces decyzyjny i metody podejmowania decyzji. Kierownicy różnych szczebli muszą w swoich decyzjach uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne, dlatego pierwsze zadania odnoszą się do podstawowych reguł ekonomicznych i poświęcone są analizie popytu i podaży oraz analizie progu rentowności. Zagadnienia te mogą być jeszcze nieznane studentom pierwszego roku, dlatego też stanowią punkt wyjścia w koncepcji niniejszej pomocy naukowej.
Zadania są zróżnicowane pod względem formy, metod pracy oraz wymaganego stopnia kreatywności. Znajdują się wśród nich takie, które oparte są o metodę studium przypadku, jak również zadania o charakterze ilościowym, które wymagają przeprowadzenia obliczeń. Znajomość zagadnień teoretycznych, niezbędnych do wykonywania poszczególnych ćwiczeń, weryfikowana jest przy pomocy krzyżówek.
Czas wykonywania ćwiczeń jest różny ? począwszy od krótkich dziesięciominutowych do obejmujących cały dwugodzinny blok zajęć. Część zadań przewidziana jest do pracy indywidualnej studenta, ale są również takie, które wymagają pracy w grupie. Zróżnicowanie zadań ma na celu uatrakcyjnienie zajęć poprzez realizację zadań odmiennych nie tylko pod względem problematyki, ale i formy.


Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ELEMENTY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

Skrypt uzupełnia wiedzę inżynierów o wiadomości z dziedziny handlu, procesów ekonomicznych oraz trendów współczesnej gospodarki rynkowej. Składa się z pięciu części: ekonomiczne przesłanki zarządzania przedsiębiorstwem; organizacja, proces zarządzania i struktura organizacyjna; zarządzanie strategiczne; marketing; kierowanie ludźmi. Na końcu każdego rozdziału podano... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

INTEGRATED DECISION MAKING SUPPORTING THE EXPLOITATION AND CONTROL OF TRANSPORT DEVICES

The monograph is concerning with encapsulating the role of material handling devices, especially cranes, in modern manufacturing and related industries. The book is dedicated to specialists and experts dealing with problems of designing and exploation of transport systems and devicesc, as well as all that have been interested in shaping the reliability of man-machine operated sets

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

MARKETINGOWE CZYNNIKI ROZWOJU SPRZEDAŻY WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH

W książce przedstawiono wiele cennych informacji dotyczących rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych. Problematyce strategii marketingowych poświęcono trzy rozdziały: pierwszy - strategiom wobec konkurentów; drugi- strategiom osiągania przewagi konkurencyjnej; czwarty -strategiom cenowym. Rozdział trzeci poświęcony jest opracowaniu technicznych aspektów przygotowania produktu jako... więcej »O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English