Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki ekonomiczne – Nauki o zarządzaniu » DECYZJE MENEDŻERSKIE
W WARUNKACH ZMIENNEGO OTOCZENIA
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl

DECYZJE MENEDŻERSKIE
W WARUNKACH ZMIENNEGO OTOCZENIA

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-66727-26-7
format: B5
oprawa: miękka
rok wydania: 2021 
Publikacja dostępna w open access

Monografia poświęcona jest wybranym zagadnieniom związanym z podejmowaniem decyzji przez menedżerów różnych szczebli, w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia zewnętrznego. Decyzje menedżerskie dotyczą wielu różnych zagadnień: finansowych, technologicznych, energetycznych, środowiskowych, społecznych etc. Ta różnorodność, w zastosowaniu do różnych obszarów działalności człowieka, daje wielowymiarowy obraz nauk o zarządzaniu, ujmowany w skali zarówno mikro- i makroekonomicznej. Aby ułatwić lekturę, monografię podzielono na trzy części. W pierwszej części zebrane zostały teksty poświęcone badaniom wpływu ryzyka na procesy podejmowania decyzji. Druga część monografii łączy zagadnienia związane z zarządzaniem marketingowym i kontrolą zarządczą w instytucjach i podmiotach gospodarczych. Ostatnia, trzecia część monografii to badania społecznych i środowiskowych aspektów działalności gospodarczej. Monografia jest skierowana zarówno do naukowców, jak i praktyków poszukujących efektywnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji menedżerskich, z uwzględnieniem procesów zachodzących zarówno wewnątrz organizacji, jak i w jej otoczeniu zewnętrznym.

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

ELEMENTY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

Skrypt uzupełnia wiedzę inżynierów o wiadomości z dziedziny handlu, procesów ekonomicznych oraz trendów współczesnej gospodarki rynkowej. Składa się z pięciu części: ekonomiczne przesłanki zarządzania przedsiębiorstwem; organizacja, proces zarządzania i struktura organizacyjna; zarządzanie strategiczne; marketing; kierowanie ludźmi. Na końcu każdego rozdziału podano... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

INTEGRATED DECISION MAKING SUPPORTING THE EXPLOITATION AND CONTROL OF TRANSPORT DEVICES

The monograph is concerning with encapsulating the role of material handling devices, especially cranes, in modern manufacturing and related industries. The book is dedicated to specialists and experts dealing with problems of designing and exploation of transport systems and devicesc, as well as all that have been interested in shaping the reliability of man-machine operated sets

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

MARKETINGOWE CZYNNIKI ROZWOJU SPRZEDAŻY WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH

W książce przedstawiono wiele cennych informacji dotyczących rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych. Problematyce strategii marketingowych poświęcono trzy rozdziały: pierwszy - strategiom wobec konkurentów; drugi- strategiom osiągania przewagi konkurencyjnej; czwarty -strategiom cenowym. Rozdział trzeci poświęcony jest opracowaniu technicznych aspektów przygotowania produktu jako... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl


O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English