Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Nowość! 

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

MODELE, NARZĘDZIA, WSKAŹNIKI

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-66727-06-9
format: B5
oprawa: miękka
liczba stron: 138
wydanie: 1
rok wydania: 2021 
Publikacja dostępna w open access 

Tradycyjny model biznesowy, wciąż dominujący w krajowej i światowej gospodarce, to model liniowy, przekształcający surowce w produkty finalne, które po okresie użytkowania stają się odpadem. Model ten - mimo swojej efektywności ekonomicznej w ramach obecnego systemu rynkowego - napotyka coraz bardziej istotne bariery dalszego wzrostu, wynikające z ograniczonej pojemności ekosystemów planety i skończoności jej zasobów. Stopniowo właściwe miejsce zdobywa zrozumienie konieczności znalezienia nowej formuły aktywności gospodarczej, pozwalającej na oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia surowców nieodnawialnych. Jedną z koncepcji realizujących taką formułę jest ponowne wykorzystanie surowców, które pozwoli zmniejszyć nie tylko zapotrzebowanie na nowe surowce, lecz również ilość nowych odpadów. Formułę tę uwzględnia idea gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Prezentowana monografia jest efektem współpracy pracowników naukowych i praktyków w stosunkowo nowym obszarze badań, jakim jest analiza i projektowanie modeli biznesowych GOZ. Praca została podzielona na dwie części. Część pierwsza zawiera analizę modeli biznesowych w gospodarce o obiegu zamkniętym i warunków ich sprawnego działania (w różnych układach kryteriów: ekonomicznych, środowiskowych i społecznych). Składają się na nią rozdziały dotyczące cech modeli biznesowych w obszarze tworzyw sztucznych, warunków symbiozy gospodarczej w rolnictwie, alternatywnych metod wykorzystania odpadów komunalnych oraz uwarunkowań efektywnego odzysku odpadów z katalizatorów. Część druga poświęcona jest narzędziom i metodom oceny sprawności modeli biznesowych w gospodarce o obiegu zamkniętym i obejmuje projekt wielowymiarowego rachunku kosztów i korzyści wynikających z działań społecznie odpowiedzialnych, koncepcję zestawu wskaźników monitorowania dostosowaną do specyfiki przemysłu chemicznego i propozycję oceniającą rolę mediów społecznościowych w modelach GOZ.

Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA
Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Książka porusza szeroko pojętą tematykę ochrony środowiska z uwzględnieniem zarządzania środowiskowego. Autorzy w publikacji skupili się szczególnie na opisie takich zagadnień, jak: powietrze, urządzenia ochrony powietrza, woda, odpady, elementy zarządzania środowiskowego. Książka zawiera również literaturę i wybrane akty prawne odnoszące się do podjętych tematów oraz... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

DZIAŁALNOŚĆ GÓRNICZA A ŚRODOWISKO

STUDIUM PRZYPADKU

Celem monografii jest ocena wpływu działalności górniczej na środowisko naturalne. Zastosowana analiza przypadku dotyczy górnictwa odkrywkowego, w szczególności wydobycia piasków i żwirów.

5.00 zł
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl

METAN - PALIWO GAZOWE DO POJAZDÓW

TECHNOLOGIA CNG

Monografia porusza zagadnienia związane z wykorzystaniem alternatywnych paliw do silników pojazdów spalinowych na przykładzie sprężonego gazu ziemnego CNG. Stosowanie silników na CNG w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia emisji substancji szkodliwych. W pracy przedstawiono techniczne problemy stosowania paliwa gazowego, przytoczono wymagania normatywne dotyczące... więcej ?

niedostępna
w wersji papierowej
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl

HYBRYDOWA MIKROINSTALACJA OZE ZASILAJĄCA GOSPODARSTWO DOMOWE

Monografia dostarcza informacji na temat zarządzania współpracą mikroinstalacji gospodarstw domowych z odnawialnymi źródłami energii OZE oraz z magazynami energii elektrycznej i krajową siecią energetyczną. Źródła OZE z magazynem energii składają się na hybrydę energetyczną, która z kolei wraz z odbiornikiem (gospodarstwo domowe) tworzy mikroinstalację. Prawidłowo... więcej ?O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English