Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ANALIZA DANYCH KARTOGRAFICZNO-GLEBOWYCH
W PROCEDURACH OCEN ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO

Ocena oddziaływania na środowisko (OOS) to jeden z ważniejszych elementów polityki środowiskowej. Raporty OOS ułatwiają podejmowanie decyzji związanych z opracowaniem planów i programów wielu dziedzin gospodarki. W dobie rozpowszechnienia systemów informacji przestrzennej dokumentacja kartograficzna jest systemem gromadzenia informacji w obszernych bazach danych. Bazą raportu OOS są... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ANALIZA FUNKCJONOWANIA
KATASTRU I KSIĄG WIECZYSTYCH
POLSKI I NIEMIEC

Książka z serii "Rozprawy Doktorskie. Monografie" W niniejszej monografii zaprezentowano obszerną problematykę funkcjonowania systemu katastru i systemu ksiąg wieczystych odgrywających wiodącą rolę w tworzeniu katastru nieruchomości. Przeprowadzono analizę porównawczą obu systemów w Polsce i Niemczech. Ocenie poddano technologię, organizację i rozwiązania prawne stanowiące... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

AUTOMATYZACJA PROCESU GENERALIZACJI
WIELOROZDZIELCZEJ BAZY DANYCH

Monografia wydana na CD Monografia zawiera wyniki badań zespołu nad automatyzacją operatorów generalizacji cyfrowej dla wielorozdzielczych baz danych (WBD). W projekcie tym przeprowadzono analizę światowego dorobku z zakresu cyfrowej generalizacji kartograficznej z uwzględnieniem przydatności Internetu, systemów informatycznych, w tym struktury bazy danych typu WBD. Wyniki analizy... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

BADANIA KINEMATYKI
POWIERZCHNIOWYCH RUCHÓW MASOWYCH
Z WYKORZYSTANIEM
NAZIEMNEJ INTERFEROMETRII RADAROWEJ

W pracy na tle ogólnych danych o osuwiskach i ich kinematyce przedstawiono wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz monitoringowych dwóch wybranych osuwisk ? osuwiska zbocza naturalnego w Karpatach (w miejscowości Milówka) oraz osuwiska fragmentu zbocza południowego odkrywkowej Kopalni Węgla Brunatnego ?Bełchatów ? wraz z oceną warunków i przyczyn ich wystąpienia. Opisano wyniki i... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

DRUKOWANE PLANY I GRAFIKI ORAZ MEDALE Z WIZERUNKIEM TWIERDZY KAMIENIEC PODOLSKI

Monografia przedstawia bogactwo kartografii i ikonografii poświęconych Kamieńcowi Podolskiemu - jednej z najważniejszych nowożytnych polskich fortec. Niepublikowany dotąd zbiór drukowanych źródeł kartograficznych i ikonograficznych (planów, map, widoków oraz medali) z pewnością zainteresuje badaczy dziejów z dziedziny geografii historycznej, obronności i fortyfikacji, a także... więcej ?

niedostępna
w wersji papierowej
Archiwum! 

GEODEZYJNE ASPEKTY ROZGRANICZEŃ I PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI

W pracy zostały przedstawione wybrane procesy geodezyjnoprawne związane z nieruchomościami: rozgraniczenie nieruchomości, ustalanie przebiegu granic do celów ewidencji gruntów, podział nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne oraz podział gruntów rolnych i leśnych, wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

GEODEZYJNE METODY BADANIA OSUWISK

Monografia przedstawia zagadnienia związane z badaniem (diagnozą i monitoringiem) ruchów osuwiskowych geodezyjnymi metodami pomiarowymi ? powierzchniowymi i wgłębnymi. W części informacyjnej zaprezentowano klasyfikację, morfologię i przyczyny powstawania ruchów osuwiskowych. Główną część publikacji stanowi omówienie geodezyjnych metod pomiaru deformacji warstwy powierzchniowej... więcej ?O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English