Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

BADEŃSKA SEDYMENTACJA SALINARNA
NA OBSZARZE MIĘDZY RYBNIKIEM A DĘBICĄ
W ŚWIETLE BADAŃ GEOCHEMICZNYCH, IZOTOPOWYCH
I RADIOMETRYCZNYCH

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

BOOK OF ABSTRACTS

THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE
SCIENTIFIC-RESEARCH COOPERATION
BETWEEN VIETNAM AND POLAND

Książka prezentuje abstrakty na konferencję poświęconą współpracy naukowo-badawczej pomiędzy ośrodkami naukowymi w Wietnamem a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie w dziedzinach: górnictwa i wiertnictwa, geologii, geofizyki, geoturystyki, geodezji, inżynierii materiałowej, fizyki stosowanej oraz nauk humanistycznych.    

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

CHARAKTERYSTYKA
GRUPY WULKANICZNEJ ANDAHUA
W POŁUDNIOWYM PERU

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

niedostępna
w wersji papierowej
Archiwum! 

DYNAMIKA WÓD PODZIEMNYCH PRZYKŁADY OBLICZEŃ CZ. 1

PRZEPŁYWY FILTRACYJNE JEDNOWYMIAROWE

W pierwszej części podręcznika, w trzech kolejnych rozdziałach, omówiono analityczne metody obliczeń jednowymiarowych przepływów wód podziemnych oraz przedstawiono ponad sto przykładów rozwiązanych i do rozwiązania. W rozdziale czwartym w odniesieniu do wybranych przykładów zaprezentowano sposób przygotowania numerycznych modeli warunków hydrogeologicznych oraz wykonano na nich... więcej ?

niedostępna
w wersji papierowej
Archiwum! 

DYNAMIKA WÓD PODZIEMNYCH PRZYKŁADY OBLICZEŃ CZ. 2

DOPŁYWY DO UJĘĆ WODNYCH

Niniejszy tom stanowi część drugą, ostatnią, monografii pt. "Dynamika wód podziemnych. Przykłady obliczeń", poświęconej obliczeniom związanym z dopływem wody do różnego rodzaju ujęć wodnych. Przygotowana monografia (część 1 i 2) jest kompletnym opracowaniem metod współcześnie stosowanych w obliczeniach prognostycznych związanych z filtracją wód podziemnych. Może... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

DZIAŁALNOŚĆ GÓRNICZA A ŚRODOWISKO

STUDIUM PRZYPADKU

Celem monografii jest ocena wpływu działalności górniczej na środowisko naturalne. Zastosowana analiza przypadku dotyczy górnictwa odkrywkowego, w szczególności wydobycia piasków i żwirów.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ENCYKLOPEDIA MINERAŁÓW Z POLSKIM I ANGIELSKIM SŁOWNIKIEM NAZW

MINERAŁY ZIEMII I MATERII KOSMICZNEJ

Encyklopedia ujmuje aktualny stan wiedzy o minerałach udokumentowany najważniejszymi pozycjami literatury. Książka o takim zestawie informacji nie ma odpowiednika w krajowej bibliografii, jest to pierwsza polska encyklopedia minerałów z przeznaczeniem głównie dla środowisk naukowych, doktorantów i studentów, a także dla licznej rzeszy kolekcjonerów minerałów. Encyklopedia ta ma... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

EVOLUTION OF TECHNOLOGY AND THE MARKET OF IRON AND STEEL RAW MATERIALS IN THE PERIOD 1915-2015

Praca w sposób komplementarny poddaje szczegółowej analizie czynniki kształtujące rozwój użytkowania surowców żelaza na przestrzeni ostatnich stu lat (1915-2015). Każda z tych grup czynników ujęta jest w formie odrębnego rozdziału. Omówiono m.in.: typy rud zelaza w perspektywie historycznej; typy złóż rud żelaza i wielkość zasobów; rozwój technologii górniczych... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

GEOLOGIA 2011, T. 37, Z. 4

Od 1 marca 2011 r. pełne teksty artykułów zamieszczanych na łamach czasopism wydawanych w AGH są dostępne w formacie PDF w sieci: http://journals.bg.agh.edu.pl/ W naszej księgarni można kupić jedynie numery ostatnio wydane. Zeszyty wcześniejsze prosimy zamawiać e-mailowo lub telefonicznie.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

GEOLOGIA 2011, T. 37, Z. 3

Od 1 marca 2011 r. pełne teksty artykułów zamieszczanych na łamach czasopism wydawanych w AGH są dostępne w formacie PDF w sieci: http://journals.bg.agh.edu.pl/ W naszej księgarni można kupić jedynie numery ostatnio wydane. Zeszyty wcześniejsze prosimy zamawiać e-mailowo lub telefonicznie.O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English