Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki techniczne – Elektrotechnika » JAKOŚĆ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży

JAKOŚĆ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZABURZENIA WARTOŚCI SKUTECZNEJ NAPIĘCIA

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-7464-566-9
format: B5
oprawa: twarda
liczba stron: 596
rok wydania: 2013 
Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Książkę Techniczną organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (8. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, Warszawa 22-25 maja 2014 r.).

Monografia koncentruje się na problemach jakości energii elektrycznej związanych z zaburzeniami wartości skutecznej napięcia. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie w tematykę jakości energii elektrycznej w systemach elektroenergetycznych. Rozdział drugi zawiera charakterystykę organizacji normalizacyjnych oraz norm w dziedzinie jakości energii elektrycznej. W rozdziale trzecim podano zasadnicze wiadomości dotyczące zmian wartości skutecznej napięcia, m.in. ich klasyfikacji, przyczyn powstawania, wpływu na elementy sieci elektrycznych oraz odbiorniki, zasad organizacji pomiarów. Rozdział czwarty dotyczy wahań napięcia. Zawiera wiadomości o ich źródłach, skutkach oddziaływania na odbiorniki, koncepcjach pomiarów oraz metodach oceny. Rozdział piąty poświęcony jest zagadnieniom związanym z asymetrią napięć i prądów w różnych układach współczesnych sieci elektrycznych. W rozdziale szóstym skupiono się na najbardziej dokuczliwych dla dużej części współczesnych technologii zaburzeniach wartości skutecznej napięcia, jakimi są zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu. Współczesny stan oraz możliwe sposoby poprawy jakości zasilania omówiono w rozdziale siódmym. W ostatnim, ósmym, rozdziale przybliżono zagadnienia regulacji jakości dostawy energii elektrycznej. Przedstawiono różne koncepcje globalnej oceny jakości napięcia.

Książka będzie stanowić bardzo wartościową pozycję wydawniczą dla inżynierów, dyplomantów i doktorantów interesujących się problematyką jakości energii elaktrycznej.


Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ANALIZA NARAŻEŃ PRZEPIĘCIOWYCH IZOLACJI TRANSFORMATORA CHRONIONEGO ISKIERNIKOWYMI I BEZISKIERNIKOWYMI OGRANICZNIKAMI PRZEPIĘĆ

Celem rozważań przeprowadzonych w pracy jest analiza zmian narażeń przepięciowych układu izolacyjnego transformatora, będących konsekwencją zastosowania beziskiernikowych ograniczników przepięć zamiast ograniczników iskiernikowych. Analizę wykonano wykorzystując wyniki obliczeń przepięć w transformatorze, powstających w warunkach eksploatacji. Opracowano model cyfrowy układu... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Skrypt zawiera wiadomości z dziedziny zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych zarówno z punktu widzenia użytkownika, jak i bezpieczeństwa urządzenia. Omówiono zagadnienia zagrożeń i sposoby ochrony ludzi i urządzeń przy obsłudze urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych, oddziaływanie pól elektromagnetycznych, ochrony przed szkodliwym... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

TRANSFORMACJE FALKOWE W ZASTOSOWANIACH ELEKTRODIAGNOSTYCZNYCH

Głównym zamiarem autora było przedstawienie wybranych problemów elektrodiagnostyki medycznej i sposobów, w jaki udało się zautomatyzować ich rozwiązanie za pomocą metod czasowo-częstotliwościowych. Niektóre z zaprezentowanych zastosowań tych metod są oryginalnymi rozwiązaniami autora, inne zostały oparte na powszecznie dostępnej literaturze naukowej.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

METROLOGIA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W OBSZARZE NISKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH ZABURZEŃ
NAPIĘCIA SIECI

W pracy skupiono się na zaburzeniach napięcia w obszarze bliskim częstotliwości podstawowej. W celu kontroli jakości energii elektrycznej opracowano szereg definicji wskaźników jakości, które umożliwiają porównywanie otrzymywanych wartości z wartościami granicznymi podawanymi przez dokumenty normatywne. Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ZBIÓR ZADAŃ Z URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunku elektrotechnika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Ma stanowić pomoc do ćwiczeń audytoryjnych i projektowych z urządzeń, aparatów i stacji elektroenergetycznych. Dotyczy problematyki projektowania i doboru urządzeń elektroenergetycznych głównie w sieciach rozdzielczych i przemysłowych średniego i... więcej »O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English