Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki o Ziemi – Geologia » KAMIENIE WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH BUDOWLI KRAKOWA
25.00 zł

KAMIENIE WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH BUDOWLI KRAKOWA

ICH POCHODZENIE NA TLE GEOLOGII MIASTA

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-7464-829-5
format: B5
oprawa: twarda
liczba stron: 172
rok wydania: 2015 
Książka wyróżniona przez Naczelną Organizację Techniczną Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Konkursie TECHNICUS 2016 na Najlepszą Książkę Techniczną.


Architektura Krakowa, w tym architektura przedromańska dająca początek zastosowaniu kamienia do wznoszenia budowli, umożliwia prześledzenie związków pomiędzy budową geologiczną i potencjałem surowcowym podłoża miasta z jednej strony, a biegłością w pozyskiwaniu i transporcie kamienia oraz umiejętnościami ówczesnych budowniczych w jego zastosowaniu w budowlach z drugiej. W kolejno wznoszonych budowlach nowym rozwiązaniom architektonicznym towarzyszyło pojawianie się nowych odmian kamienia o różnych kształtach i wielkościach.Celem podjętych przez Autorów badań było prześledzenie wpływu budowy geologicznej na kamień zastosowany w dostępnych dla obserwacji fragmentach budowli przedromańskich i romańskich, wzniesionych w ciągu około 300 lat, od początków XI po koniec XIII wieku. Przedstawiono zarys budowy geologicznej miasta i okolicy oraz wyniki szczegółowych obserwacji kamienia z najstarszych budowli, obejmujące jego charakterystykę petrograficzną oraz analizę zmienności formy wykonanych z niego kształtek.

Spis treści:

Recenzje:

  • dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży

     Bez wątpienia praca pp. Bromowicza i Magiery jest niezwykle cenną pozycją w bibliografii dotyczącej najstarszej architektury w Krakowie. Niemożność powołania się na takie całościowe opracowanie była dotychczas istotnym brakiem, dotkliwie odczuwanym przez badaczy tego zagadnienia. Zaprezentowana monografia w znakomity sposób wypełni tę lukę, uzupełniając w znaczący sposób naszą wiedzę. Należy podkreślić, że dla archeologów i historyków architektury praca ta będzie miała charakter opracowania źródłowego, niezbędnego w studiach nad poszczególnymi budowlami.

  • prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel

    W rozdziale piątym, na podstawie przeprowadzonych badań i dostępnej literatury, Autorzy podjęli próbę ustalenia miejsc eksploatacji poszczególnych rodzajów kamienia, a także oszacowania kubatury wyeksploatowanego surowca korzystając z wirtualnej, całościowej rekonstrukcji preromańskich i romańskich budowli Krakowa; przykładowo, wykorzystując także w tym celu cieniowany cyfrowy model terenu wydobycia wapienia górnojurajskiego na Wzgórzu Lasoty poniżej kościoła św. Benedykta, wskazali na wysokie umiejętności obróbki kamienia przez ówczesnych muratorów i zdolności transportowe znacznych ilości surowca, o niekiedy nadspodziewanie dużych gabarytach.

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

HYDROGEOLOGIA POLSKICH ZŁÓŻ KOPALIN I PROBLEMY WODNE GÓRNICTWA
Tom 1

Część pierwsza monografii poświęcona jest problematyce hydrogeologicznej złóż węgla kamiennego i brunatnego. Podano w niej najważniejsze informacje o złożach i historii ich eksploatacji, budowie geologicznej złóż i rejonów ich występowania, ich wykształceniu litologicznym i warunkach hydrogeologicznych oraz problemach wodnych kopalń eksploatujących te złoża.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

HYDROGEOLOGIA POLSKICH ZŁÓŻ KOPALIN I PROBLEMY WODNE GÓRNICTWA
Tom 2

Część druga monografii poświęcona jest problematyce hydrogeologicznej złóż rud miedzi, rud cynku i ołowiu oraz rud żelaza. Podano w niej najważniejsze informacje o złożach i historii ich eksploatacji, budowie geologicznej złóż i rejonów ich występowania, ich wykształceniu litologicznym i warunkach hydrogeologicznych oraz problemach wodnych kopalń eksploatujących te złoża.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

HYDROGEOLOGIA POLSKICH ZŁÓŻ KOPALIN I PROBLEMY WODNE GÓRNICTWA
Tom 3

Część trzecia monografii poświęcona jest problematyce hydrogeologicznej złóż soli kamiennej, siarki oraz gipsu i anhydrytu. Podano w niej najważniejsze informacje o złożach i historii ich eksploatacji, budowie geologicznej złóż i rejonów ich występowania, ich wykształceniu litologicznym i warunkach hydrogeologicznych oraz problemach wodnych kopalń eksploatujących te... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

KAMIENNY KRAKÓW

SPOJRZENIE GEOLOGA

Książka ta jest nietypowym przewodnikiem geologicznym. Pierwsza - najobszerniejsza część pozycji, zawiera opisy i charakterystykę wybranych, zastosowanych w architekturze Krakowa surowców skalnych. W części drugiej odnajdziemy propozycje wycieczek geologicznych po Krakowie. Część trzecia ma charakter krótkiego słownika wybranych, podstawowych pojęć geologicznych oraz niektórych... więcej »O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English