Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Czasopisma » Kwartalnik "Geomatics and Environmental Engineering"
Kwartalnik AGH

Kwartalnik "Geomatics and Environmental Engineering"


Kwartalnik "Geomatics and Enviromental Enginneering", ukazujący się od 2007 roku, jest kontynuacją wydawanych w latach 1993?2006 półroczników "Geodezja" oraz "Inżynieria Środowiska". Z ich połączenia powstało czasopismo, w którym publikowane są w języku angielskim oryginalne prace dotyczące zagadnień geomatyki, obejmującej szeroko rozumianą geodezję i kartografię oraz problematykę kształtowania i ochrony środowiska z wykorzystaniem metod inżynieryjno-technicznych i geodezyjnych. W szczególności obejmują one takie zagadnienia, jak: pomiary szczegółowe, osnowy geodezyjne, geodezja wyższa i satelitarna, systemy pozycjonowania, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, gospodarka nieruchomościami, systemy informacji przestrzennej, teledetekcja i fotogrametria, kataster, szacowanie nieruchomości, zagadnienia prawne w geodezji, geodezja górnicza, ochrona terenów górniczych, miejscowe planowanie przestrzenne, atestacja przyrządów pomiarowych, monitoring środowiska, profilaktyka ochrony środowiska, kształtowanie środowiska oraz rekonstrukcja i waloryzacja środowiska.

Materiały przeznaczone do druku w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwa AGH należy składać u redaktorów poszczególnych czasopism, sekretarzy lub członków komitetów redakcyjnych.

Procedura recenzowania:

  1. Redakcja czasopisma powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  2. Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż macierzysta instytucja autora recenzowanej pracy.
  3. Autorzy nie znają tożsamości recenzentów.
  4. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.
  5. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.

ISSN: 1898-1135
Format: B5
Oprawa: miękka

Strona WWW:
www.gaee.agh.edu.pl/

Wydania archiwalne i bieżące w formacie PDF:
journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/

Zobacz w księgarni »
Komitet redakcyjny »


O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English