Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Czasopisma » Kwartalnik "Mechanics and Control"
Kwartalnik AGH

Kwartalnik "Mechanics and Control"


W kwartalniku "Mechanics and Control" (do roku 2009 "Mechanics") publikowane są prace o charakterze naukowym w formie opracowań teoretycznych, eksperymentalnych oraz aplikacyjnych z zakresu: mechaniki, mechaniki stosowanej, budowy maszyn, teorii drgań, dynamiki maszyn, robotyki, mechatroniki, wibroakustyki, wibrotechniki, aktywnych metod redukcji drgań i hałasu, zastosowań materiałów inteligentnych, wytrzymałości materiałów, hydrodynamiki, termodynamiki, zagadnień energetycznych, eksploatacji i niezawodności, tribologii, zagadnień symulacji i komputerowego wspomagania projektowania, ochrony środowiska przed drganiami i hałasem, ergonomii. W kwartalniku publikowane są wyłącznie artykuły w języku angielskim.


Materiały przeznaczone do druku w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwa AGH należy składać u redaktorów poszczególnych czasopism, sekretarzy lub członków komitetów redakcyjnych.

Procedura recenzowania:

  1. Redakcja czasopisma powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  2. Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż macierzysta instytucja autora recenzowanej pracy.
  3. Autorzy nie znają tożsamości recenzentów.
  4. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.
  5. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.

ISSN: 1734-8927
Format: A4
Oprawa: miękka

Strona WWW: http://journals.agh.edu.pl/mech

Wydania archiwalne i bieżące w formacie PDF:
journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/

journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/

Zobacz w księgarni »
Komitet redakcyjny »


O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English