Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Czasopisma » Kwartalnik "Metallurgy and Foundry Engineering"
Kwartalnik AGH

Kwartalnik "Metallurgy and Foundry Engineering"


W kwartalniku AGH "Metalurgy and Foundry Engineering" publikowane są w języku angielskim oryginalne prace z zakresu metalurgii i odlewnictwa w szerokim zakresie tych pojęć. Szczegółowa tematyka obejmuje: metalurgię stali i metali nieżelaznych z uwzględnieniem procesów redukcji, otrzymywania stali i metali nieżelaznych oraz specjalnych procesów metalurgicznych; metaloznawstwo z uwzględnieniem inżynierii materiałów metalicznych, metalografii, obróbki cieplnej, korozji, zmęczenia materiałów itp.; plastyczną przeróbkę metali obejmującą procesy walcowania na zimno i gorąco, kucia, ciągnienia oraz inne niekonwencjonalne procesy; odlewnictwo; zastosowanie metod numerycznych w metalurgii, odlewnictwie i w plastycznej obróbce metali.


Materiały przeznaczone do druku w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwa AGH należy składać u redaktorów poszczególnych czasopism, sekretarzy lub członków komitetów redakcyjnych.

Procedura recenzowania:

  1. Redakcja czasopisma powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  2. Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż macierzysta instytucja autora recenzowanej pracy.
  3. Autorzy nie znają tożsamości recenzentów.
  4. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.
  5. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.

ISSN: 1230-2325
Format: B5
Oprawa: miękka

Strona WWW:
www.mafe.agh.edu.pl

Wydania archiwalne i bieżące w formacie PDF:
journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/

Zobacz w księgarni »
Komitet redakcyjny »


O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English