Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

LECTURES IN ENGINEERING THERMODYNAMICS

SELECTED PROBLEMS

W podręczniku przedstawiono podstawy procesów termodynamicznych najczęściej wykorzystywanych w analizach i projektowaniu urządzeń i maszyn cieplnych. Omówiono również zagadnienia roztworów gazów, przemian fazowych na przykładzie pary wodnej a także przepływu czynnika ściśliwego. Podręcznik został przygotowany głównie z myślą o studentach kierunków: mechanika, budowa... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

PRACOWNIA FIZYCZNA
WYDZIAŁU FIZYKI I TECHNIKI JĄDROWEJ AGH
CZĘŚĆ 1

Skrypt składa się z trzech głównych części: 1-opracowanie danych pomiarowych, 2-przyrządy pomiarowe, 3- instrukcje do wybranych ćwiczeń oraz trzech dodatków: dodatek A - zmienna losowa, dodatek B - elementy teorii estymacji, dodatek C - rozkład Poissona.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

SZUM, SYGNAŁ, FILTRACJA W JĄDROWEJ SPEKTROMETRII AMPLITUDOWO-CZASOWEJ

Książka jest opracowaniem fundamentalnych problemów elektroniki jądrowej, które traktuje w kontekście elementów teorii sygnałów i zjawisk szumowych w przyrządach półprzewodnikowych. Stanowi unikalne połączenie podstaw teoretycznych analizy sygnałów i zagadnień związanych z praktycznymi realizacjami układów elektronicznych. Grono potencjalnych czytelników, do których jest... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

WSPÓŁCZESNE METODY BADAŃ RADIOAKTYWNOŚCI
OTOCZENIA CZŁOWIEKA

Skrypt zawiera opis ośmiu ćwiczeń zaprojektowanych i przeprowadzanych w ostatnich trzech latach w IFJ PAN w Krakowie w ramach projektu realizowanego na WFiIS AGH, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod tytułem ?Teraz fizyka. Nowe formy kształcenia bliżej pracodawcy?. Ćwiczenie prowadzone były w funkcjonujących... więcej ?O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English