Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
25.00 zł

ODPADY NIEBEZPIECZNE

PRZEPISY I CODZIENNOŚĆ

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-66364-05-9
format: B5
oprawa: twarda
liczba stron: 256
rok wydania: 2019 

Ochrona środowiska naturalnego staje się priorytetowym zadaniem, przed jakim stajemy u progu trzeciego tysiąclecia. Produkcja nowych dóbr, na które my jako społeczeństwo konsumpcyjne jesteśmy nastawieni, powoduje nadmierną eksploatację nieodnawialnych zasobów naturalnych naszej planety oraz powstawanie dużych ilości odpadów, w tym omówionych w tej publikacji odpadów niebezpiecznych. Przez wiele lat podstawową formą ich unieszkodliwiania było gromadzenie na składowiskach. Duże zmiany w gospodarce odpadami rozpoczęły się dopiero na początku lat 90. XX w., kiedy zaczęto odchodzić od systemu, w którym jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów było składowanie, na rzecz sytemu złożonego z kilku elementów: zbiórki surowców wtórnych, sortowania, kompostowania i termicznego przekształcania odpadów.

W monografii dokonano szczegółowej charakterystyki powszechnych grup odpadów niebezpiecznych: odpadów zawierających azbest, odpadów medycznych, elektrośmieci, odpadów przemysłu motoryzacyjnego oraz odpadów substancji stosowanych w rolnictwie i ogrodnictwie. Na podstawie obserwacji działalności wybranych instytucji opisano procesy powstawania i sposoby zagospodarowania odpadów problematycznych. Po przedstawieniu materiału teoretycznego i dokumentacyjnego podano wyniki badań poziomu świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Zaproponowano również podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych w celu zwiększenia społecznej świadomości ekologicznej.

Dla wygody czytelnika publikację wyposażono w słowniczek terminów specjalistycznych oraz obszerną bibliografię.


Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

PORADNIK DLA PRAKTYKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

W opracowaniu zawarto interpretację przepisów z zakresu ochrony środowiska w kontekście ich praktycznego zastosowania w zakładzie pracy. Podano schematy wniosków do odpowiednich urzędów w celu uzyskania stosownych pozwoleń, wzory sprawozdań, symulowane przykłady obliczeń. Na przykładzie działalności drukarni offsetowej obliczono należności za korzystanie przez zakład ze... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

LABORATORIUM Z OCHRONY ŚRODOWISKA

W skrypcie znajdują się materiały edukacyjne i ćwiczenia z zakresu ochrony i inżynierii środowiska, których realizacja powinna odbywać się w sali laboratoryjnej bądź w terenie. Skrypt omawia m.in. metody badania składu morfologicznego odpadów komunalnych, metodykę oznaczania odczynu i przewodności elektrolitycznej wód i gleb, uczy czytania informacji na etykietach żywnościowych,... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

TECHNOLOGIA WODY I ŚCIEKÓW
Część 1

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Skrypt przeznaczony jest do ćwiczeń laboratoryjnych przede wszystkim dla studentów kierunku inżynieria środowiska oraz ochrona środowiska. Obejmuje podstawy teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń obrazujący przebieg danego procesu, który zachodzi w określonej metodzie prowadzącej do poprawy jakości określonej sfery środowiska.

1.05 zł

PODSTAWY ZARZĄDZANIA
PROCESEM EUTROFIZACJI ANTROPOGENICZNEJ

Monografia dotyczy priorytetowego problemu w zakresie ochrony wód i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, związanego z eutrofizacją antropogeniczną. Przedstawiono podstawy naukowe, które dają możliwość sterowania przebiegiem procesów eutrofizacji antropogenicznej w celu zapobiegania jej negatywnym konsekwencjom: pogorszeniu jakości użytkowej wód powierzchniowych i degradacji... więcej »

1.05 zł

TECHNOLOGIA WODY I ŚCIEKÓW
Część 2

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Skrypt jest kontynuacją części pierwszej pt. Technologia wody i ścieków. Ćwiczenia laboratoryjne. Część I. Przeznaczony jest dla studentów kierunku inżynieria środowiska, a w szczególności ochrona środowiska. Obejmuje podstawy teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń obrazujący przebieg danego procesu, który zachodzi w trakcie stosowania metody prowadzącej do poprawy jakości... więcej »O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English