Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Nowość! 

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

CONTEMPORARY CHALLENGES

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-66727-18-2
format: B5, wydanie elektroniczne (PDF)
liczba stron: 152
rok wydania: 2021 
Publikacja dostępna w Open Access.

Monografia jest próbą rozpoznania rzeczywistych uwarunkowań rozwoju organizacji (tak sektora prywatnego, jak i publicznego) w czasach nieustannej presji, by usprawniać działania, wspierać innowacje, zwiększać wydajność i osiągać ambitne cele organizacyjne. Porusza wiele problemów badawczych, które odzwierciedlają zmiany społeczne i z tego powodu są istotne dla organizacji. Wskazuje również, w jaki sposób wyniki badań można przełożyć na modele odwzorowujące rzeczywistość.
W pracy omówiono diagnozę jako narzędzie rozwoju organizacyjnego, determinanty rozwoju organizacji w różnych sektorach (górnictwie, sektorze finansowym, e-sporcie czy administracji publicznej), przybliżono procesy organizacyjnej restrukturyzacji, rolę i wykorzystanie w rozwoju organizacji nowych technologii, analizie poddano również praktyczne zastosowania teorii przywództwa i rozwoju organizacji, jednocześnie określając ich znaczenie w praktyce menedżerskiej.
Metodologiczny i aplikacyjny charakter publikacji wpisuje ją w nurt interdyscyplinarnego podejścia do badania przywództwa i rozwoju organizacji, przyczyniającego się do poszerzania wiedzy w tych obszarach. A w związku z tym, że obecnie brakuje kompleksowych opracowań z zakresu rozwoju organizacyjnego, praca uzupełnia tę badawczą lukę.
 

Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

ELEMENTY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

Skrypt uzupełnia wiedzę inżynierów o wiadomości z dziedziny handlu, procesów ekonomicznych oraz trendów współczesnej gospodarki rynkowej. Składa się z pięciu części: ekonomiczne przesłanki zarządzania przedsiębiorstwem; organizacja, proces zarządzania i struktura organizacyjna; zarządzanie strategiczne; marketing; kierowanie ludźmi. Na końcu każdego rozdziału podano... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

INTEGRATED DECISION MAKING SUPPORTING THE EXPLOITATION AND CONTROL OF TRANSPORT DEVICES

The monograph is concerning with encapsulating the role of material handling devices, especially cranes, in modern manufacturing and related industries. The book is dedicated to specialists and experts dealing with problems of designing and exploation of transport systems and devicesc, as well as all that have been interested in shaping the reliability of man-machine operated sets

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

MARKETINGOWE CZYNNIKI ROZWOJU SPRZEDAŻY WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH

W książce przedstawiono wiele cennych informacji dotyczących rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych. Problematyce strategii marketingowych poświęcono trzy rozdziały: pierwszy - strategiom wobec konkurentów; drugi- strategiom osiągania przewagi konkurencyjnej; czwarty -strategiom cenowym. Rozdział trzeci poświęcony jest opracowaniu technicznych aspektów przygotowania produktu jako... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl


O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English