Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki techniczne – Elektrotechnika » PARTIAL DISCHARGES
IN HIGH-VOLTAGE INSULATING SYSTEMS
Nowość! 

65.00 zł

PARTIAL DISCHARGES
IN HIGH-VOLTAGE INSULATING SYSTEMS

MECHANISM, PROCESSING AND ANALYTICS

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-66364-75-2
format: B5
oprawa: twarda
liczba stron: 570
rok wydania: 2020 
Wyładowania niezupełne są jedną z form wyładowań elektrycznych, których występowanie w wysokonapięciowych układach izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych może być - z powodu destrukcyjnego oddziaływania na materiały izolacyjne - przyczyną zmniejszenia niezawodności tych urządzeń. Zjawiska te są od ponad wieku przedmiotem badań w licznych ośrodkach na świecie i w Polsce, prowadzonych dla poznania ich mechanizmów fizykalnych w różnych materiałach izolacyjnych, w szczególności dielektryków polimerowych. Mimo to na rynku krajowym brakowało do tej pory monografii, która ujmowałaby te zagadnienia tak szeroko i kompleksowo.
Treścią książki są wybrane zagadnienia dotyczące mechanizmów wyładowań niezupełnych, ich detekcji, pomiarów w układach izolacyjnych i przetwarzania wyników oraz analityki. Opisano charakterystyczne cechy inicjowania i rozwoju tych zjawisk w dielektrykach w silnym polu elektrycznym. Analizowano wpływ wysokonapięciowych wymuszeń przy napięciu przemiennym (AC), stałym (DC), modulowanym (PWM) i impulsowym. Zastosowanie nieciągłego sekwencjonowania impulsów wyładowań niezupełnych przy napięciu przemiennym dało podstawy sformułowania i opisu teoretycznego zjawiska określonego jak "echo wyładowań niezupełnych". W zakresie problematyki przetwarzania sygnałów wyładowań niezupełnych - od akwizycji do przetwarzania obrazów - przedstawiono aspekty procesów degradacji dielektryków, mapowania powierzchniowych klastrów wyładowań i zmian ich morfologii. Zagadnienia analityki obejmują zastosowanie sztucznej inteligencji, na przykład do ekstrakcji charakterystycznych cech, grupowania lub segmentacji, a także klasyfikacji form wyładowań, opartej na głębokich konwolucyjnych sieciach neuronowych.
Książka prezentuje kompleksowe ujęcie zagadnień dotyczących wyładowań niezupełnych i przedstawia aktualne obszary badawcze. Dla wygody czytelnika została wyposażona w spis symboli oraz indeks rzeczowy.

Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ANALIZA NARAŻEŃ PRZEPIĘCIOWYCH IZOLACJI TRANSFORMATORA CHRONIONEGO ISKIERNIKOWYMI I BEZISKIERNIKOWYMI OGRANICZNIKAMI PRZEPIĘĆ

Celem rozważań przeprowadzonych w pracy jest analiza zmian narażeń przepięciowych układu izolacyjnego transformatora, będących konsekwencją zastosowania beziskiernikowych ograniczników przepięć zamiast ograniczników iskiernikowych. Analizę wykonano wykorzystując wyniki obliczeń przepięć w transformatorze, powstających w warunkach eksploatacji. Opracowano model cyfrowy układu... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Skrypt zawiera wiadomości z dziedziny zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych zarówno z punktu widzenia użytkownika, jak i bezpieczeństwa urządzenia. Omówiono zagadnienia zagrożeń i sposoby ochrony ludzi i urządzeń przy obsłudze urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych, oddziaływanie pól elektromagnetycznych, ochrony przed szkodliwym... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

TRANSFORMACJE FALKOWE W ZASTOSOWANIACH ELEKTRODIAGNOSTYCZNYCH

Głównym zamiarem autora było przedstawienie wybranych problemów elektrodiagnostyki medycznej i sposobów, w jaki udało się zautomatyzować ich rozwiązanie za pomocą metod czasowo-częstotliwościowych. Niektóre z zaprezentowanych zastosowań tych metod są oryginalnymi rozwiązaniami autora, inne zostały oparte na powszecznie dostępnej literaturze naukowej.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

METROLOGIA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W OBSZARZE NISKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH ZABURZEŃ
NAPIĘCIA SIECI

W pracy skupiono się na zaburzeniach napięcia w obszarze bliskim częstotliwości podstawowej. W celu kontroli jakości energii elektrycznej opracowano szereg definicji wskaźników jakości, które umożliwiają porównywanie otrzymywanych wartości z wartościami granicznymi podawanymi przez dokumenty normatywne. Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ZBIÓR ZADAŃ Z URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunku elektrotechnika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Ma stanowić pomoc do ćwiczeń audytoryjnych i projektowych z urządzeń, aparatów i stacji elektroenergetycznych. Dotyczy problematyki projektowania i doboru urządzeń elektroenergetycznych głównie w sieciach rozdzielczych i przemysłowych średniego i... więcej ?O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English