Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki techniczne – Ochrona środowiska » PODSTAWY ZARZĄDZANIA
PROCESEM EUTROFIZACJI ANTROPOGENICZNEJ
1.05 zł

PODSTAWY ZARZĄDZANIA
PROCESEM EUTROFIZACJI ANTROPOGENICZNEJ

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-7464-338-2
format: B5
oprawa: miękka
liczba stron: 132
rok wydania: 2010 
Monografia dotyczy priorytetowego problemu w zakresie ochrony wód i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, związanego z eutrofizacją antropogeniczną. Przedstawiono podstawy naukowe, które dają możliwość sterowania przebiegiem procesów eutrofizacji antropogenicznej w celu zapobiegania jej negatywnym konsekwencjom: pogorszeniu jakości użytkowej wód powierzchniowych i degradacji ekosystemów wodnych.
Proces eutrofizacji antropogenicznej został rozpatrzony jako najbardziej spektakularny przejaw zakłócenia funkcjonowania ekosystemów wodnych, co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia ogólnego stanu wód powierzchniowych i ograniczenia możliwości ich użytkowania. Przedstawiono negatywne konsekwencje intensyfikacji procesów eutrofizacji: zdrowotne, ekologiczne, społeczne i ekonomiczne.
Rozpatrzono analizę możliwości sterowania procesem eutrofizacji przez oddziaływanie na czynniki abiotyczne i biotyczne ekosystemów wodnych. Określono podstawowe problemy, które należy rozwiązać w celu opracowania skutecznych sposobów zapobiegania negatywnym skutkom omawianego procesu.
Jednym z podstawowych, ale dotychczas jeszcze nierozwiązanych, problemów w tym zakresie jest brak uniwersalnej metodologii oceny stopnia troficzności wód powierzchniowych oraz prostych i tanich wskaźników liczbowych, które pozwalałyby na adekwatnąocenę statusu troficznego wód i były przydatne do celów aplikacyjnych, w tym zwłaszcza przy rozwiązaniu zadań inżynierskich. W związku z tym w monografii przedstawiono analizę porównawcząistniejących wskaźników eutrofizacji, zakresu ich wartości i metod oceny statusu troficznego wód powierzchniowych.
W monografii przedstawiono autorską propozycję metodologii oceny stanu troficznego wód na podstawie opracowanych przez autorkę liczbowych wskaźników troficzności, mających uniwersalne zastosowanie do różnych typów wód powierzchniowych. Przedstawiono możliwości praktycznego wykorzystania proponowanej metodologii do różnych celów, w tym do monitoringu ekologicznego, oceny i prognozowania dynamiki zmian stanu wód, formułowania modeli matematycznych procesów eutrofizacji, oceny wpływu ścieków na rozwój procesów eutrofizacji i udziału w nim poszczególnych źródeł substancji biogennych, ustalania dopuszczalnych ładunków substancji biogennych odprowadzanych do odbiornika i niezbędnego stopnia oczyszczania ścieków. Opracowana metodologia stanowi zatem podstawę do opracowania ekologicznie uzasadnionych i ekonomicznie rentownych działań na rzecz sterowania procesem eutrofizacji i utrzymania poziomu troficzności w optymalnych przedziałach.
Przedstawiono ekonomiczne aspekty eutrofizacji oraz analizę kosztów usuwania substancji biogennych ze ścieków.
Zaproponowano też nowe podejście do kontroli stanu i kształtowania jakości wód powierzchniowych.

Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

PORADNIK DLA PRAKTYKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

W opracowaniu zawarto interpretację przepisów z zakresu ochrony środowiska w kontekście ich praktycznego zastosowania w zakładzie pracy. Podano schematy wniosków do odpowiednich urzędów w celu uzyskania stosownych pozwoleń, wzory sprawozdań, symulowane przykłady obliczeń. Na przykładzie działalności drukarni offsetowej obliczono należności za korzystanie przez zakład ze... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

LABORATORIUM Z OCHRONY ŚRODOWISKA

W skrypcie znajdują się materiały edukacyjne i ćwiczenia z zakresu ochrony i inżynierii środowiska, których realizacja powinna odbywać się w sali laboratoryjnej bądź w terenie. Skrypt omawia m.in. metody badania składu morfologicznego odpadów komunalnych, metodykę oznaczania odczynu i przewodności elektrolitycznej wód i gleb, uczy czytania informacji na etykietach żywnościowych,... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

TECHNOLOGIA WODY I ŚCIEKÓW
Część 1

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Skrypt przeznaczony jest do ćwiczeń laboratoryjnych przede wszystkim dla studentów kierunku inżynieria środowiska oraz ochrona środowiska. Obejmuje podstawy teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń obrazujący przebieg danego procesu, który zachodzi w określonej metodzie prowadzącej do poprawy jakości określonej sfery środowiska.

1.05 zł

TECHNOLOGIA WODY I ŚCIEKÓW
Część 2

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Skrypt jest kontynuacją części pierwszej pt. Technologia wody i ścieków. Ćwiczenia laboratoryjne. Część I. Przeznaczony jest dla studentów kierunku inżynieria środowiska, a w szczególności ochrona środowiska. Obejmuje podstawy teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń obrazujący przebieg danego procesu, który zachodzi w trakcie stosowania metody prowadzącej do poprawy jakości... więcej »O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English