Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki techniczne – Górnictwo » PROGRAMY OBLICZENIOWE
W ZASTOSOWANIU DO KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży

PROGRAMY OBLICZENIOWE
W ZASTOSOWANIU DO KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-66364-94-3
format: b5
oprawa: twarda
liczba stron: 192
rok wydania: 2020 
Monografia zawiera charakterystykę pięciu programów komputerowych pozwalających na rozwiązywanie problemów istotnych dla bieżącego ruchu kopalni węgla kamiennego. Opisy i możliwości każdego z nich zostały poprzedzone wstępami teoretycznymi i analizą wyników obliczeń.

Program AGHWEN-3.4 służy do projektowania wentylacji lutniowej w warunkach zagrożenia metanowego i temperaturowego, umożliwia szybkie ustalenie optymalnych parametrów wentylacji lutniowej w wymaganych warunkach przewietrzania wyrobiska i jej właściwy dobór gwarantujący efektywne przewietrzanie wyrobisk ślepych. Za pomocą programu można obliczyć zapotrzebowania na moc chłodniczą w zależności od różnych warunków górniczo-geologicznych i założeń projektowych wentylacji lutniowej, a także prognozować warunki mikroklimatyczne wzdłuż wyrobiska i wydzielanie metanu. Program ma wbudowaną szeroką bazę rodzajów i typów lutni, wentylatorów lutniowych, odpylaczy, chłodnic powietrza oraz elementów dodatkowego wyposażenia lutniociągów stosowanych w polskich kopalniach podziemnych.

Program AGHTO jest przydatny do ustalania optymalnych z uwagi na wymagania prawne parametrów powietrza (temperatury i wilgotności) na podstawie odpowiedniego doboru urządzeń chłodniczych i miejsca ich zabudowy. Umożliwia również prognozowanie warunków klimatycznych z wykorzystaniem schładzania powietrza.

Trzeci z przedstawionych programów - KlimaSystem - służy do obliczania parametrów klimatyzacji kopalń oraz projektowania instalacji klimatyzacyjnej stosowanej w wyrobiskach kopalń podziemnych, w których należy zachować odpowiednie parametry mikroklimatu, a dokładniej - do obliczania rozpływu wody lodowej w sieci rurociągów układu klimatyzacji kopalni pomiędzy źródłem chłodu (agregatem lub reduktorem ciśnienia) a odbiornikami ciepła znajdującymi się w wyrobiskach kopalni (chłodnicami powietrza lub urządzeniami chłodniczymi). Program znajduje zastosowanie przy projektowaniu nowych sieci klimatyzacji, jak również przy rozbudowywaniu i modernizowaniu już istniejących - zarówno klimatyzacji grupowej, jak i centralnej.

Program AGHGaz jest oparty na opracowanej przez autorów metodzie oznaczania metanośności w pokładach węgla kamiennego, polegającej na pobraniu próbek do badań w warunkach kopalnianych do hermetycznie zamykanych stalowych pojemników, a następnie badaniu zawartości w nich metanu w warunkach laboratoryjnych. Program pozwala na archiwizowanie danych z pomiarów, danych z badań oraz wyników oznaczeń, ma również funkcję drukowania raportu mogącego stanowić sprawozdanie z przeprowadzonego oznaczenia zawartości metanu w węglu. Program jest przydatny w laboratoriach zajmujących się określaniem zawartości metanu w próbkach węgla pobranych w nowo udostępnianych pokładach węgla.

AGHODMET jest programem komputerowym do projektowania i optymalizowania sieci odmetanowania, pozwalającym na wykonywanie obliczeń sieci odmetanowania w stanie ustalonym przepływów, uproszczenie projektowania sieci odmetanowania z uwzględnieniem włączenia do sieci odmetanowania rurociągów dla nowo uruchamianych ścian eksploatacyjnych, optymalizację sieci rurociągów odmetanowania w nowo projektowanych partiach złoża.

Monografia jest interesującą pozycją przydatną w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień związanych ze zwalczaniem zagrożeń aerologicznych, przedstawia wiedzę o modelach i algorytmach opracowanych programów komputerowych, która będzie pomocna górnikom praktykom w projektowaniu wentylacji wyrobisk w metanowych kopalniach węgla kamiennego.
 

Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ANALIZA PROCESÓW KLASYFIKACJI ZIARNOWEJ
I WZBOGACANIA W KLASYFIKATORACH LAMELOWYCH

Przedmiotem zagadnień prezentowanych w rozprawie jest klasyfikacja przepływowa ziaren materiału bardzo drobno uziarnionego. Materiały tego typu coraz częściej występują w procesach technologicznych przeróbki surowców mineralnych. Sformułowanie podstaw teoretycznych procesu klasyfikacji jest ? według Autorki ? możliwe w klasyfikatorach lamelowych. Rozważania teoretyczne zilustrowano... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

METODA TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ OCENY SKŁADNIKÓW ORAZ UCIĄŻLIWOŚCI RYZYKA WYSTĄPIENIA WYPADKÓW PRZY PRACY W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

METODA PROGRAMOWANIA ZAGOSPODAROWANIA ZŁÓŻ W WIELOODKRYWKOWEJ KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English