Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Czasopisma » Półrocznik "Automatyka/Automatics"
Półrocznik AGH

Półrocznik "Automatyka/Automatics"


Półrocznik AGH "Automatyka/Automatics" (dawniej: "Automatyka") jest kontynuacją nieperiodycznie ukazujących się do roku 1966 Zeszytów Naukowych AGH - "Automatyka" (do roku 1994 ukazało się 67 zeszytów). Od roku 1997 ukazuje się periodycznie jako półrocznik.  W półroczniku "Automatyka/Automatics" publikowane są oryginalne prace w języku angielskim dotyczące szeroko rozumianej automatyki, a w szczególności: oryginalne prace z zakresu teorii sterowania i optymalizacji systemów dynamicznych, systemów automatyki i ich zastosowań z wykorzystaniem innych dyscyplin naukowych; artykuły dyskusyjne i podsumowujące stan wiedzy oraz informujące o nowych obszarach zastosowań automatyki; listy do redakcji, recenzje, bibliografie i omówienia działalności naukowej wybitnych automatyków, materiały historyczne itp.


Materiały przeznaczone do druku w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwa AGH należy składać u redaktorów poszczególnych czasopism, sekretarzy lub członków komitetów redakcyjnych.


Procedura recenzowania:

  1. Redakcja czasopisma powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  2. Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż macierzysta instytucja autora recenzowanej pracy.
  3. Autorzy nie znają tożsamości recenzentów.
  4. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.
  5. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.

ISSN: 1429-3447
Format: B5
Oprawa: miękka

Strona WWW: http://journals.agh.edu.pl/automat

Wydania archiwalne i bieżące w formacie PDF:
journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/

journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMAT/

Zobacz w księgarni »
Komitet redakcyjny »


O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English