Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Czasopisma » Półrocznik "Decision Making in Manufacturing and Services"
Półrocznik AGH

Półrocznik "Decision Making in Manufacturing and Services"


W czasopiśmie "Decision Making in Manufacturing and Services" (DMMS) publikowane są oryginalne artykuły naukowe o metodach podejmowania decyzji w zarządzaniu produkcją i usługami, głównie w zakładach przemysłowych, ale także w instytucjach publicznych i organizacjach pożytku publicznego. Głównym przedmiotem zainteresowania DMMS jest połączenie metod nauk o zarządzaniu, badań operacyjnych i technologii informacyjnych. Publikowane tu prace mogą bazować również na metodologii innych nauk, np. ekonomii lub psychologii. Wszystkie artykuły są recenzowane i publikowane w języku angielskim.


Materiały przeznaczone do druku w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwa AGH należy składać u redaktorów poszczególnych czasopism, sekretarzy lub członków komitetów redakcyjnych.

Procedura recenzowania:
  1. Redakcja czasopisma powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  2. Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż macierzysta instytucja autora recenzowanej pracy.
  3. Autorzy nie znają tożsamości recenzentów.
  4. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.
  5. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.

ISSN: 1896-8325
Format: B5
Oprawa: miękka

Strona WWW: http://journals.agh.edu.pl/dmms

Wydania archiwalne i bieżące w formacie PDF: journals.bg.agh.edu.pl/DECISION/


Zobacz w księgarni »
Komitet redakcyjny »


O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English