Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Czasopisma » Półrocznik "Managerial Economics"
Półrocznik AGH

Półrocznik "Managerial Economics"


"Managerial Economics" (dawniej: "Ekonomia Menedżerska")  jest półrocznikiem. Przedmiotem zainteresowania współczesnej ekonomii menedżerskiej jest proces podejmowania decyzji oraz szczegółowa analiza uwarunkowań i czynników wyznaczających ścieżkę optymalnych decyzji w zakresie wytwarzania szeroko rozumianych dóbr. Publikowane prace naukowe dotyczą problematyki mechanizmów funkcjonowania współczesnej ? coraz bardziej złożonej ? gospodarki oraz zasad analizy ekonomicznej pozwalającej podejmować optymalne decyzje dotyczące procesu gospodarowania i poszczególnych jego elementów. Tematyka obejmuje również określenie najważniejszych problemów decyzyjnych, przed jakimi stoją współcześni menedżerowie, ocenę osiągnięć w zakresie teoretycznych podstaw decyzji menedżerskich, a także decyzji inwestycyjnych dotyczących inwestycji prywatnych i publicznych (finansowanie projektów publicznych) podejmowanych w warunkach niepewności.

Materiały przeznaczone do druku w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwa AGH należy składać
u redaktorów poszczególnych czasopism, sekretarzy lub członków komitetów redakcyjnych.

Procedura recenzowania:

  1. Redakcja czasopisma powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  2. Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż macierzysta instytucja autora recenzowanej pracy.
  3. Autorzy nie znają tożsamości recenzentów.
  4. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.
  5. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.

ISSN: 1898-1143
Format: B5
Oprawa: miękka

Strona WWW:  www.managerial.zarz.agh.edu.pl/

Wydania archiwalne i bieżące w formacie PDF: journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/

Zobacz w księgarni »
Komitet redakcyjny »


O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English