Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży

ROLNICTWO I ŚRODOWISKO

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-7464-549-2
format: B5
oprawa: twarda
liczba stron: 356
rok wydania: 2013 
Fragment recenzji prof. Wiesława Barabasza
W monografii autorka przestawiła zagadnienia dotyczące historii rolnictwa, rozwoju różnych form gospodarowania ziemią, w tym początki rolnictwa i stopniowy jego rozwój oraz wpływ na społeczność ludzką i środowisko. Szczególnie interesująco autorka przedstawiła zmiany środowiskowe wywołane rozwojem rolnictwa, w tym wpływem wprowadzanej do rolnictwa szeroko pojętej "chemii" oraz jej oddziaływaniem na rośliny, zwierzęta, ludzi i środowisko przyrodnicze. Autorka bardzo umiejętnie opisuje nowości i trendy na świecie i w Polsce związane z biotechnologią, rolnictwem alternatywnym i agroturystyką, ale czyni to bardzo ostrożnie, tak aby czytelnik sam mógł ustosunkować się do powyższej problematyki i wyciągnął konkretne wnioski. Za to należy się autorce specjalne uznanie.

Fragment recenzji prof. Jerzego Soboty

Autorka podjęła bardzo szeroki, niezmiernie ważny problem relacji między rolnictwem a środowiskiem. Jest to zadanie istotne dla edukacji społecznej w przedmiotowej tematyce. W książce znalazły się bardzo dobre i obszerne informacje dla przyrodników o podstawowych zagrożeniach środowiska ze strony rolnictwa. Jest materiał o pestycydach, bardzo przydatny studentom, także pewne partie tego materiału będą przydatne rolnikom, zwłaszcza te o zastosowaniu pestycydów i ich toksycznym działaniu. Rozdziały poświęcone edukacji ekologicznej mieszkańców wsi, zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich, dobrej praktyce rolniczej i agroturystyce, która powinna wykorzystywać nasze polskie naturalne walory obszarów wiejskich, są adresowane do wszystkich, gdyż są udokumentowaną promocją nowoczesnego rolnictwa. Czytelnik otrzymuje książkę, po której przeczytaniu będzie miał pełniejszy obraz roli rolnictwa w kształtowaniu środowiska.


Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

PORADNIK DLA PRAKTYKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

W opracowaniu zawarto interpretację przepisów z zakresu ochrony środowiska w kontekście ich praktycznego zastosowania w zakładzie pracy. Podano schematy wniosków do odpowiednich urzędów w celu uzyskania stosownych pozwoleń, wzory sprawozdań, symulowane przykłady obliczeń. Na przykładzie działalności drukarni offsetowej obliczono należności za korzystanie przez zakład ze... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

LABORATORIUM Z OCHRONY ŚRODOWISKA

W skrypcie znajdują się materiały edukacyjne i ćwiczenia z zakresu ochrony i inżynierii środowiska, których realizacja powinna odbywać się w sali laboratoryjnej bądź w terenie. Skrypt omawia m.in. metody badania składu morfologicznego odpadów komunalnych, metodykę oznaczania odczynu i przewodności elektrolitycznej wód i gleb, uczy czytania informacji na etykietach żywnościowych,... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

TECHNOLOGIA WODY I ŚCIEKÓW
Część 1

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Skrypt przeznaczony jest do ćwiczeń laboratoryjnych przede wszystkim dla studentów kierunku inżynieria środowiska oraz ochrona środowiska. Obejmuje podstawy teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń obrazujący przebieg danego procesu, który zachodzi w określonej metodzie prowadzącej do poprawy jakości określonej sfery środowiska.

PODSTAWY ZARZĄDZANIA
PROCESEM EUTROFIZACJI ANTROPOGENICZNEJ

Monografia dotyczy priorytetowego problemu w zakresie ochrony wód i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, związanego z eutrofizacją antropogeniczną. Przedstawiono podstawy naukowe, które dają możliwość sterowania przebiegiem procesów eutrofizacji antropogenicznej w celu zapobiegania jej negatywnym konsekwencjom: pogorszeniu jakości użytkowej wód powierzchniowych i degradacji... więcej »

TECHNOLOGIA WODY I ŚCIEKÓW
Część 2

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Skrypt jest kontynuacją części pierwszej pt. Technologia wody i ścieków. Ćwiczenia laboratoryjne. Część I. Przeznaczony jest dla studentów kierunku inżynieria środowiska, a w szczególności ochrona środowiska. Obejmuje podstawy teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń obrazujący przebieg danego procesu, który zachodzi w trakcie stosowania metody prowadzącej do poprawy jakości... więcej »O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English