Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki ekonomiczne – Nauki o zarządzaniu » RYNKI, SEKTORY I MODELE BIZNESOWE
W DOBIE GLOBALIZACJI
Nowość! 

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl

RYNKI, SEKTORY I MODELE BIZNESOWE
W DOBIE GLOBALIZACJI

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-66727-16-8
format: B5
oprawa: miękka
liczba stron: 144
rok wydania: 2021 
Publikacja dostępna w open access

Globalizacja, rozumiana jako proces zmian społecznych i gospodarczych, zachodzących w wyniku integracji rynków, rozwoju handlu międzynarodowego i swobody przepływu kapitałów, tworzy nowe warunki działania dla współczesnych przedsiębiorstw. Pod wpływem globalizacji powstają koncepcje nowych modeli biznesowych, wypierając tradycyjne podejścia oparte na prostej konkurencji kosztowej. Monografia jest próbą opisu wpływu otoczenia współczesnego przedsiębiorstwa na jego strategię oraz wybór celów działania i środków ich realizacji. Praca składa się z dwóch części. W części pierwszej, zatytułowanej "Globalne determinanty zmian we współczesnym zarządzaniu", autorzy przedstawiają analizy wpływu czynników związanych z procesami globalizacyjnymi na projektowanie i wdrażanie strategii firm. Dotyczy to zmian zarządzania strategicznego informacjami na przykładzie firm francuskich, globalnych uwarunkowań bezpieczeństwa energetycznego, kształtowanych przez dostępność energii jądrowej i rynki ropy naftowej, ale również zarządzania społecznie odpowiedzialnego w obszarze energetyki. Procesy globalizacyjne oddziałują również na integrację usług biznesowych, widoczną w postaci rozwoju centrów usług wspólnych. Część druga pod tytułem "Wpływ czynników finansowych i niefinansowych na współczesne rynki i organizacje" zawiera analizę wpływu informacji niefinansowych i zmiennych o charakterze jakościowym na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw. Zagadnienia opisywane w tej części dotyczą percepcji roli informacji niefinansowych, wpływu zmian w standardach rachunkowości na wyceny aktywów publikowane w sprawozdaniach finansowych banków, historycznych badań poświęconych industrializacji i ich współczesnego znaczenia, analizy zmian na rynku pracy w Polsce oraz innowacyjnych kierunków rozwoju firm, takich jak startupy. Problemy te w większości przypadków związane są z uwzględnieniem informacji o charakterze niefinansowym, których rola, jeszcze mało widoczna w opracowaniach z końca XX wieku, obecnie musi być uznana za jedną z kluczowych dla dobrego zarządzania, zapewniającego bezpieczeństwo strategiczne firmy.

Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

ELEMENTY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

Skrypt uzupełnia wiedzę inżynierów o wiadomości z dziedziny handlu, procesów ekonomicznych oraz trendów współczesnej gospodarki rynkowej. Składa się z pięciu części: ekonomiczne przesłanki zarządzania przedsiębiorstwem; organizacja, proces zarządzania i struktura organizacyjna; zarządzanie strategiczne; marketing; kierowanie ludźmi. Na końcu każdego rozdziału podano... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

INTEGRATED DECISION MAKING SUPPORTING THE EXPLOITATION AND CONTROL OF TRANSPORT DEVICES

The monograph is concerning with encapsulating the role of material handling devices, especially cranes, in modern manufacturing and related industries. The book is dedicated to specialists and experts dealing with problems of designing and exploation of transport systems and devicesc, as well as all that have been interested in shaping the reliability of man-machine operated sets

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

MARKETINGOWE CZYNNIKI ROZWOJU SPRZEDAŻY WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH

W książce przedstawiono wiele cennych informacji dotyczących rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych. Problematyce strategii marketingowych poświęcono trzy rozdziały: pierwszy - strategiom wobec konkurentów; drugi- strategiom osiągania przewagi konkurencyjnej; czwarty -strategiom cenowym. Rozdział trzeci poświęcony jest opracowaniu technicznych aspektów przygotowania produktu jako... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl


O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English