Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki humanistyczne – Nauki o polityce » SOLIDARNOŚĆ NA ZIEMI LIMANOWSKIEJ.
REGIONALNY WYMIAR RUCHU SPOŁECZNEGO
1980-1989
30.00 zł

SOLIDARNOŚĆ NA ZIEMI LIMANOWSKIEJ.
REGIONALNY WYMIAR RUCHU SPOŁECZNEGO
1980-1989

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-7464-934-6
format: B5
oprawa: miękka
liczba stron: 364
rok wydania: 2017 
O "Solidarności" napisano już bardzo wiele: kilkadziesiąt książek i kilkaset artykułów. Szesnaście miesięcy dzielących podpisanie porozumień sierpniowych w 1980 roku od wprowadzenia stanu wojennego to jedyny okres w historii PRL, w którym władza musiała liczyć się z narodem. Było to zjawisko wyjątkowe w historii ruchów zawodowych XX wieku w Europie. Formuła związku narzucała model reprezentacji pracowniczej, umożliwiającej partycypację lokalnych społeczności przez oddolne budowanie demokratycznych struktur w pojedynczych zakładach pracy. Z pewnością nie była to demokracja doskonała, ale dla większości uczestników ruchu były to pierwsze doświadczenia demokratyczne.
Mimo braku zakorzenienia w kulturze demokratycznej i niesprzyjających warunków politycznych udało się zbudować potężny ruch kontrolowany społecznie. To, co na początku było tylko polityczną możliwością, wypełniło się społeczną treścią. Związek zawodowy "Solidarność" rozlał się po całym kraju i był tworzony w każdym zakładzie pracy. Tłumiony przez lata strach przed władzą ustąpił miejsca postawom godnościowym pracowniczych załóg, które nie tylko domagały się realizacji partykularnych interesów, ale formułowały też postulaty o ogólnospołecznym charakterze. NSZZ "Solidarność" to wyjątkowy przykład samoorganizacji społecznej, w której ogniwa tworzone na najniższym szczeblu miały swój istotny wpływ na kształt całej struktury. Poznanie poszczególnych ogniw pozwala lepiej zrozumieć fenomen tego ruchu. Dlatego autorzy niniejszej monografii uznali za stosowne uzupełnić tę bogatą mozaikę o region, który nie był dotąd przedmiotem głębszych badań źródłowych. Powstanie i działalność "Solidarności" na Limanowszczyźnie, z uwzględnieniem szerszego tła województwa nowosądeckiego, stanowi swoiste case study. Stosunkowo biedny region bez silnego zaplecza przemysłowego nie należał z pewnością do tradycyjnych bastionów "Solidarności", której naturalnym środowiskiem były wielkie zakłady pracy. Z drugiej strony ten "peryferyjny" obszar może być potraktowany jako "typowy" dla innych rolniczych części Polski, gdzie także rozwijał się ruch związkowy. Dodatkowym powodem skłaniającym do podjęcia tego tematu był brak opracowanych dziejów "Solidarności" w monograficznym wydaniu dwóch wcześniejszych tomów poświęconych Limanowej. Oddawana do rąk Czytelników książka to suplement w tym zakresie (fragment wstępu).

Fragmenty:


Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

KONFLIKTY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Część 1

Książka stanowi pierwszą część serii poświęconej politycznym, społecznym i kulturowym problemom współczesnego świata. W czterech blokach tematycznych zawarte są: refleksja historiozoficzna nad rozwojem cywilizacji, problematyka konfliktów, wojen i wyścigu zbrojeń, zagadnienia dotyczące terroryzmu, nacjonalizmu i ekstremistycznych ideologii oraz psychologicznych uwarunkowań... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ELEKTRONICZNE OBLICZE POLITYKI

DEMOKRACJA, PAŃSTWO, INSTYTUCJE POLITYCZNE W OKRESIE REWOLUCJI INFORMACYJNEJ

Praca jest analizą konsekwencji rozwoju Internetu i innych technologii informacyjnych dla głównych sfer życia politycznego. Książka przedstawia szczegółowo dotychczasowe doświadczenia płynące z wykorzystania nowych technologii w wyborach, wpływ Internetu na funkcjonowanie instytucji politycznych i administracji publicznej oraz główne dylematy, przed jakimi - w wyniku rewolucji... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

25 LAT
POLSKIEJ TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ ?
DOKONANIA I WYZWANIA

TOM 1

Publikacja podejmuje niezwykle ważne, zróżnicowane pod względem zakresu tematycznego wybrane aspekty polskich przemian politycznych, społecznych i gospodarczych zachodzących w ostatnim dwudziestopięcioleciu.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

25 LAT
POLSKIEJ TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ ?
DOKONANIA I WYZWANIA

TOM 2

W prezentowanym zbiorze publikacji zamieszczono dwadzieścia dwa teksty wygłoszone na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. 25 lat polskiej transformacji systemowej ? dokonania i wyzwania, zorganizowanej przez Katedrę Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniach 2?3 czerwca 2014 z okazji 25. rocznicy rozpoczęcia polskiej transformacji i 45-lecia działalności Katedry.... więcej ?O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English