Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki ekonomiczne – Nauki o zarządzaniu » SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
W SEKTORZE SPOŻYWCZYM W POLSCE
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
W SEKTORZE SPOŻYWCZYM W POLSCE

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-66727-45-8
format: b5
oprawa: miękka
liczba stron: 158
rok wydania: 2021 
Publikacja prezentuje zagadnienie sprzęgania idei społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (Corporate Social Responsibility) z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach branży spożywczej. Elementem wyróżniającym spośród innych prac jest słabo (jeszcze) eksploatowany kontekst podwyższania jakości produktów żywnościowych na każdym etapie łańcucha żywieniowego, związany z troską o zdrowie i życie konsumenta.
W książce znajdziemy omówienie realiów polskiego sektora rolno-spożywczego z uwzględnieniem uwarunkowań rozwoju krajowej gospodarki żywnościowej, jej transformacji od lat 90. XX w. (przejścia od systemu nakazowo-rozdzielczego do systemu wolnorynkowego), obecnych trendów w produkcji, handlu i konsumpcji żywności, związanych z szybko zachodzącymi procesami w całym łańcuchu żywnościowym, oraz zmian w sferze społecznej, zwłaszcza w świadomości konsumentów (traktowanych jako uczestników łańcucha żywnościowego) dotyczących wpływu żywności na ich zdrowie i dobrostan.
Poznamy również budowę łańcucha żywnościowego i związki zagadnień konsumenckich ze standardami dotyczącymi działań społecznie odpowiedzialnych, a także uczciwe praktyki marketingowe wdrażane przez odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwa z branży spożywczej, weryfikowane w różnego rodzaju konkursach, programach i praktykach w obszarze konsumenckim, promujących społeczną odpowiedzialność. Opisano także formę komunikowania konsumentom wysokiej jakości żywności przez system oznaczania jej znakami przyznawanymi przez ministerstwa oraz stowarzyszenia producentów i hodowców.
Ideę zastosowania kompleksowego zarządzania jakością do podwyższania poziomu jakości produktów spożywczych w łańcuchu żywnościowym przedstawiono na tle zagadnień związanych z obowiązującą w Unii Europejskiej koncepcją, zgodnie z którą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i jakość spoczywa na wszystkich uczestnikach łańcucha żywnościowego, zobligowanych do przestrzegania dobrych praktyk (produkcyjnej, higieniczne i innych) i posiadania systemu HACCP, a w warunkach podwyższonego zagrożenia ? także systemów HARPC i CARVER+Shock.
Praca podaje wszystkie niezbędne definicje i europejski kontekst społecznej odpowiedzialności, prezentuje standardy wymagań dotyczących jej podstawowych aspektów, czyli zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem pracy, relacjami w przedsiębiorstwach, a także międzynarodowych zaleceń dotyczących działań z obszaru CSR. Opisuje sformalizowane i praktyczne aspekty funkcjonowania krajowego i europejskiego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością żywności. W kwestii bezpieczeństwa konsumenta zwraca uwagę na fundamentalne znaczenie opracowania odpowiednich, jeszcze niewprowadzonych, choć od dawna już zapowiadanych, regulacji prawnych.
Publikacja ma charakter interdyscyplinarny - stykają się w niej nauki o zarządzaniu, prawo, socjologia czy technologia żywności i żywienia. Stanowi kompendium wiedzy o modelu biznesowym opartym na koncepcji CSR dla firm z sektora spożywczego. Opracowanie będzie przydatne dla interesariuszy sektora spożywczego, a także dla studentów, badaczy i praktyków działających w różnych obszarach produkcji żywności w łańcuchu dostaw. Może stanowić swoistą "mapę" dla firm poszukujących nowych rozwiązań, koncepcji i strategii.
 

Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

ELEMENTY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

Skrypt uzupełnia wiedzę inżynierów o wiadomości z dziedziny handlu, procesów ekonomicznych oraz trendów współczesnej gospodarki rynkowej. Składa się z pięciu części: ekonomiczne przesłanki zarządzania przedsiębiorstwem; organizacja, proces zarządzania i struktura organizacyjna; zarządzanie strategiczne; marketing; kierowanie ludźmi. Na końcu każdego rozdziału podano... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

INTEGRATED DECISION MAKING SUPPORTING THE EXPLOITATION AND CONTROL OF TRANSPORT DEVICES

The monograph is concerning with encapsulating the role of material handling devices, especially cranes, in modern manufacturing and related industries. The book is dedicated to specialists and experts dealing with problems of designing and exploation of transport systems and devicesc, as well as all that have been interested in shaping the reliability of man-machine operated sets

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

MARKETINGOWE CZYNNIKI ROZWOJU SPRZEDAŻY WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH

W książce przedstawiono wiele cennych informacji dotyczących rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych. Problematyce strategii marketingowych poświęcono trzy rozdziały: pierwszy - strategiom wobec konkurentów; drugi- strategiom osiągania przewagi konkurencyjnej; czwarty -strategiom cenowym. Rozdział trzeci poświęcony jest opracowaniu technicznych aspektów przygotowania produktu jako... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl


O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English