Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki techniczne – Górnictwo » WYBRANE PROBLEMY URABIANIA,
TRANSPORTU I PRZERÓBKI
SKAŁ TRUDNOURABIALNYCH
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży

WYBRANE PROBLEMY URABIANIA,
TRANSPORTU I PRZERÓBKI
SKAŁ TRUDNOURABIALNYCH

TOM 4

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-66364-41-7
format: B5
oprawa: miękka
liczba stron: 182
rok wydania: 2020 
Czwarty, ostatni tom monografii przedstawiającej wybrane problemy związane z urabianiem, transportem i przeróbką materiałów skalnych o podwyższonej urabialności oraz materiałów abrazyjnych. Problemy te dotyczą zarówno podziemnych kopalń węgla kamiennego i rud metali nieżelaznych oraz kopalń odkrywkowych surowców, jak i inwestycji związanych z drążeniem tuneli komunikacyjnych w skałach zwięzłych.
W niniejszej części m.in. omówiono wybrane technologie stosowane w eksploatacji pokładów cienkich, w tym silnie nachylonych, wraz z przeglądem maszyn urabiających tego typu pokłady, przedstawiono nowatorskie rozwiązania organów oraz głowic urabiających dla ramionowych kombajnów chodnikowych, a także zaproponowano modernizację pokładu sitowego i układu napędowego laboratoryjnego przesiewacza WP wykorzystywanego do przeróbki materiałów skalnych o różnych właściwościach fizykochemicznych. W pracy znalazły się również rozdziały poświęcone problemom ściernego zużycia taśm przenośnikowych wykorzystywanych do transportu materiałów abrazyjnych, eksploatacji górniczych wyciągów szybowych przy zwiększonej prędkości powietrza w szybie, diagnostyce stanu technicznego konstrukcji, maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem magnetycznych badań nieniszczących, a także badaniom procesu zużycia oleju hydraulicznego w koparkach naczyniowych. Ciekawym zagadnieniem jest też modelowanie systemów antropotechnicznych z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania projektowania wraz z opisaniem eksperymentów wykorzystujących materialny model człowieka (manekin) do badań przeciążeń dynamicznych działających na człowieka podczas użytkowania różnych urządzeń technicznych.

Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ANALIZA PROCESÓW KLASYFIKACJI ZIARNOWEJ
I WZBOGACANIA W KLASYFIKATORACH LAMELOWYCH

Przedmiotem zagadnień prezentowanych w rozprawie jest klasyfikacja przepływowa ziaren materiału bardzo drobno uziarnionego. Materiały tego typu coraz częściej występują w procesach technologicznych przeróbki surowców mineralnych. Sformułowanie podstaw teoretycznych procesu klasyfikacji jest ? według Autorki ? możliwe w klasyfikatorach lamelowych. Rozważania teoretyczne zilustrowano... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

METODA TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ OCENY SKŁADNIKÓW ORAZ UCIĄŻLIWOŚCI RYZYKA WYSTĄPIENIA WYPADKÓW PRZY PRACY W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

METODA PROGRAMOWANIA ZAGOSPODAROWANIA ZŁÓŻ W WIELOODKRYWKOWEJ KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English