Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki techniczne – Inżynieria materiałowa » WYBRANE TECHNIKI
WYTWARZANIA NANOMATERIAŁÓW
Nowość! 

30.00 zł

WYBRANE TECHNIKI
WYTWARZANIA NANOMATERIAŁÓW

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-66727-08-3
format: b5
oprawa: miękka
liczba stron: 142
rok wydania: 2021 
Dzięki dotychczasowym osiągnięciom nanotechnologii w ostatnich latach dokonał się burzliwy rozwój elektroniki, automatyki i informatyki. Monografia jest odpowiedzią na zainteresowanie nanotechnologiami i nanomateriałami jako tworzywami o niezwykłych właściwościach wynikających z ich budowy projektowanej i kontrolowanej na poziomie nanometrycznym.
W pracy przedstawiono podstawowe definicje nanomateriałów, sposoby ich klasyfikacji zgodnie z kryteriami redukcji wymiarów charakterystycznych oraz omówiono wybrane techniki wytwarzania nanomateriałów, a także przemiany zachodzące w materiałach, prowadzące do otrzymania struktury nanometrycznej. Podział prezentowanych metod opiera się na rozróżnieniu dwóch głównych koncepcji dotyczących sposobów otrzymywania nanomateriałów - przez rozdrabnianie (metody top-down) oraz przez budowanie od podstaw (metody bottom-up). W pierwszej grupie szczegółowo omówione są metody, takie jak m.in.: mechaniczna synteza, reaktywne mielenie, metoda HDDR (nawodorowanie stopu i desorpcja wodoru ze stopu), litografia i fotolitografia, duże odkształcenie plastyczne oraz odkształcenie laserowe. W drugiej grupie scharakteryzowano metody: zol-żel, chemiczne metody otrzymywania nanocząstek, osadzanie warstw atomowych (ALD), chemiczne (CVD) i fizyczne (PVD) osadzanie z fazy gazowej, rozpylanie z użyciem wiązki elektronów, rozpylanie magnetronowe, osadzanie wspomagane wiązką jonów, osadzanie z wykorzystaniem promieniowania laserowego, osadzanie z wykorzystaniem wiązki elektronów, nanoelektroosadzanie, techniki wzrostu epitaksjalnego oraz techniki jonowe.
Publikację zamyka rozdział prezentujący zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka związane z wytwarzaniem nanomateriałów, przebywaniem człowieka w środowisku rozpylonych nanomateriałów oraz stosowaniem gotowych wyrobów wyprodukowanych na bazie nanomateriałów. Informacje uzupełniają dane pochodzące z unijnych raportów dotyczących takich zagrożeń oraz mapy drogowe odnoszące się do mechanizmów powodujących zagrożenia.
Monografia jest przeznaczona dla studentów i doktorantów specjalności: inżynieria materiałowa, fizyka z inżynierią materiałową, chemia fizyczna oraz fizyka ciała stałego.
 

Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

LABORATORIUM Z NAUKI O MATERIAŁACH

Skrypt zawiera zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach przedmiotu nauka o materiałach. Poruszane w nim zagadnienia dotyczą podstawowej wiedzy o materiałach, a zwłaszcza ich budowy, właściwości i otrzymywania. Obecny zespól autorski opracował kolejną, aktualną wersję ćwiczeń... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

NUMERYCZNE MODELE W PRZERÓBCE PLASTYCZNEJ
I WYMIANIE CIEPŁA

Książka poświęcona jest modelowaniu numerycznemu, jako jednemu z podstawowych narzędzi stosowanych w projektowaniu procesów przeróbki plastycznej i wymiany ciepła. W podręczniku przedstawiono cztery modele matematyczne. W rozdziale pierwszym czytelnik znajdzie osiowosymetryczny model matematyczny i numeryczny wymiany ciepła, w drugim - model obejmuje problematykę przewodzenia ciepła,... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

MATERIAŁY BUDOWLANE

PODSTAWY TECHNOLOGII I METODY BADAŃ

Podręcznik poświęcony jest metodom badań materiałów budowlanych i powstał w wyniku współpracy pracowników Katedry Technologii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów IV roku WIMiC na kierunku technologia chemiczna i dla słuchaczy studiów podyplomowych. Będzie zapewne także przydatny dla... więcej »O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English