Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki ekonomiczne – Nauki o zarządzaniu » WYZWANIA GOSPODARCZE W CZASIE PANDEMII
Nowość! 

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl

WYZWANIA GOSPODARCZE W CZASIE PANDEMII

typ publikacji: monografia
format: B5
oprawa: miękka
rok wydania: 2021 
Publikacja dostępna w open access

Badania rozwoju gospodarczego trwające od kilku stuleci udowodniły występowanie cykli koniunkturalnych, które się powtarzają z pewną częstotliwością. Ich wspólnym mianownikiem jest to, że zapoczątkowują je kryzysy nawiedzające gospodarki poszczególnych krajów oraz regionów. Powiązania między gospodarkami, które nasiliły się w ostatnim stuleciu, nazywane są globalizacją gospodarki światowej. Spowodowały one zsynchronizowanie cykli, tzn. występowanie ich niemal jednocześnie w większości krajów świata. Powodów kryzysów w historii gospodarczej świata było wiele, poczynając od warunków pogodowych wpływających na rolnictwo, poprzez wojny, szoki naftowe i problemy rynków finansowych, a kończąc na pandemii koronawirusa, która wybuchła z końcem 2019 roku. Wprowadzenie lockdownów o różnym stopniu restrykcji przyczyniło się do wielu negatywnych, nieoczekiwanych skutków finansowych i niefinansowych, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. Autorzy dziewięciu rozdziałów niniejszej monografii poszukują rozwiązań niektórych, zidentyfikowanych problemów zaistniałych na skutek wybuchu pandemii COVID-19. Książka jest skierowana zarówno do naukowców, jak i praktyków poszukujących narzędzi umożliwiających skuteczne zarządzanie organizacjami w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią.

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

ELEMENTY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

Skrypt uzupełnia wiedzę inżynierów o wiadomości z dziedziny handlu, procesów ekonomicznych oraz trendów współczesnej gospodarki rynkowej. Składa się z pięciu części: ekonomiczne przesłanki zarządzania przedsiębiorstwem; organizacja, proces zarządzania i struktura organizacyjna; zarządzanie strategiczne; marketing; kierowanie ludźmi. Na końcu każdego rozdziału podano... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

INTEGRATED DECISION MAKING SUPPORTING THE EXPLOITATION AND CONTROL OF TRANSPORT DEVICES

The monograph is concerning with encapsulating the role of material handling devices, especially cranes, in modern manufacturing and related industries. The book is dedicated to specialists and experts dealing with problems of designing and exploation of transport systems and devicesc, as well as all that have been interested in shaping the reliability of man-machine operated sets

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

MARKETINGOWE CZYNNIKI ROZWOJU SPRZEDAŻY WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH

W książce przedstawiono wiele cennych informacji dotyczących rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych. Problematyce strategii marketingowych poświęcono trzy rozdziały: pierwszy - strategiom wobec konkurentów; drugi- strategiom osiągania przewagi konkurencyjnej; czwarty -strategiom cenowym. Rozdział trzeci poświęcony jest opracowaniu technicznych aspektów przygotowania produktu jako... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl


O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English