Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki techniczne – Ochrona środowiska » ZASTOSOWANIE STYMULACJI LASEROWEJ
WYBRANYCH ODMIAN WIERZB (SALIX SP.)
DO ZWIĘKSZENIA ICH PRZYDATNOŚCI W REKULTYWACJI TERENÓW ZASOLONYCH
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży

ZASTOSOWANIE STYMULACJI LASEROWEJ
WYBRANYCH ODMIAN WIERZB (SALIX SP.)
DO ZWIĘKSZENIA ICH PRZYDATNOŚCI W REKULTYWACJI TERENÓW ZASOLONYCH

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-66016-83-5
format: B5
oprawa: miękka
liczba stron: 178
wydanie: 1
rok wydania: 2020 
Książka z serii "Rozprawy Doktorskie. Monografie".
Celem podjętych w pracy badań była próba opracowania algorytmów naświetlania wybranych gatunków roślin pozwalających na zwiększenie ich wytrzymałości na zasolenie gleby oraz poprawienie ich właściwości fitoremediacyjnych. Jako materiału doświadczalnego użyto dwóch szybko rosnących gatunków wierzb (Salix sp.), których biomasa wykorzystywana jest do celów energetycznych.
Prace doświadczalne podzielono na dwa etapy. Pierwszym były wstępne doświadczenia laboratoryjne, a drugim uprawy polowe na gruncie zasolonym oraz kontrolne na glebie niezasolonej. Badania laboratoryjne, przeprowadzone na uprawie hydroponicznej w roztworach NaCl, posłużyły optymalizacji algorytmów naświetlania zrzezów wierzb. Parametry stymulacji (rodzaj diody laserowej, czas, moc i sposób naświetlania), które dały najlepsze wyniki podczas doświadczeń wstępnych, zostały następnie zastosowane do naświetlania grup doświadczalnych w badaniach terenowych. W celu porównania wyników w każdym doświadczeniu wyodrębniano również grupę kontrolną nienaświetlonych roślin.

Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

PORADNIK DLA PRAKTYKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

W opracowaniu zawarto interpretację przepisów z zakresu ochrony środowiska w kontekście ich praktycznego zastosowania w zakładzie pracy. Podano schematy wniosków do odpowiednich urzędów w celu uzyskania stosownych pozwoleń, wzory sprawozdań, symulowane przykłady obliczeń. Na przykładzie działalności drukarni offsetowej obliczono należności za korzystanie przez zakład ze... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

LABORATORIUM Z OCHRONY ŚRODOWISKA

W skrypcie znajdują się materiały edukacyjne i ćwiczenia z zakresu ochrony i inżynierii środowiska, których realizacja powinna odbywać się w sali laboratoryjnej bądź w terenie. Skrypt omawia m.in. metody badania składu morfologicznego odpadów komunalnych, metodykę oznaczania odczynu i przewodności elektrolitycznej wód i gleb, uczy czytania informacji na etykietach żywnościowych,... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

TECHNOLOGIA WODY I ŚCIEKÓW
Część 1

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Skrypt przeznaczony jest do ćwiczeń laboratoryjnych przede wszystkim dla studentów kierunku inżynieria środowiska oraz ochrona środowiska. Obejmuje podstawy teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń obrazujący przebieg danego procesu, który zachodzi w określonej metodzie prowadzącej do poprawy jakości określonej sfery środowiska.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROCESEM EUTROFIZACJI ANTROPOGENICZNEJ

Monografia dotyczy priorytetowego problemu w zakresie ochrony wód i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, związanego z eutrofizacją antropogeniczną. Przedstawiono podstawy naukowe, które dają możliwość sterowania przebiegiem procesów eutrofizacji antropogenicznej w celu zapobiegania jej negatywnym konsekwencjom: pogorszeniu jakości użytkowej wód powierzchniowych i degradacji... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

TECHNOLOGIA WODY I ŚCIEKÓW Część 2

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Skrypt jest kontynuacją części pierwszej pt. Technologia wody i ścieków. Ćwiczenia laboratoryjne. Część I. Przeznaczony jest dla studentów kierunku inżynieria środowiska, a w szczególności ochrona środowiska. Obejmuje podstawy teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń obrazujący przebieg danego procesu, który zachodzi w trakcie stosowania metody prowadzącej do poprawy jakości... więcej ?O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English