Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki techniczne – Inżynieria środowiska » ZMODYFIKOWANA METODA
ILOCZYNU SKALARNEGO
SŁUŻĄCA DO BADANIA KIERUNKU FILTRACJI
W ZAPORACH ZIEMNYCH
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży

ZMODYFIKOWANA METODA
ILOCZYNU SKALARNEGO
SŁUŻĄCA DO BADANIA KIERUNKU FILTRACJI
W ZAPORACH ZIEMNYCH

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-7464-883-7
format: PDF na CD
oprawa: twarda
liczba stron: 150
rok wydania: 2016 
Książka z serii "Rozprawy Doktorskie. Monografie"

Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji budowli piętrzących wodę wymaga ciągłego monitoringu. Jedną z podstawowych form monitoringu takich obiektów są pomiary piezometryczne, które umożliwiają bezpośrednią ocenę poziomu zwierciadła wody w piezometrze otwartym lub pomiar ciśnienia wody w piezometrze zamkniętym. Badania te dają możliwość kontroli intensywności zjawiska filtracji przez budowlę piętrzącą, a tym samym mogą stanowić podstawę do oceny trwałości i bezpieczeństwa funkcjonowania konstrukcji.
W monografii dokonano obszernej analizy miary podobieństwa stanów wody w badanych piezometrach i stanów wody górnej (WG) uzyskanych zmodyfikowaną metodą iloczynu skalarnego w przypadku trzech zapór: w Pieczyskach, Klimkówki oraz Tresnej. Dodatkowo badanie kierunku filtracji poprzedzono obszerną analizą danych piezometrycznych w aspekcie wykrywania oraz eliminacji obserwacji odstających, wykorzystując w tym celu trzy testy statystyczne: dwa warianty testu Q-Dixona, test Grubbsa oraz test Hampela. W celu określenia granicznej wartości miary podobieństwa, powyżej której można stwierdzić istnienie kontaktu hydraulicznego pomiędzy stanami wody w badanych piezometrach a stanami wody górnej (WG), zaproponowano autorską metodę bazującą na wykorzystaniu rozkładu empirycznego poziomów miar podobieństwa oraz obliczeniu kwantylu rzędu 95%. Zastosowana metoda iloczynu skalarnego została porównana z inną teoretyczną metodą określania kierunku filtracji, a także z metodą graficzną polegającą na wykreśleniu hydroizohips.

Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

METODY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MIEJSKICH

Książka w sposób wyczerpujący omawia zagadnienia związane z tematyką dotyczącą ścieków miejskich. Przedstawia ich klasyfikację, definicje oraz metody oczyszczania.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ZASADY BONITACJI GLEB INDUSTRIOZIEMNYCH
NA TERENACH REKULTYWOWANYCH

Książka w sposób dogłębny przedstawia zagadnienie bonitacji gleb na terenach rekultywowanych. Porusza zagadnienia rozwoju badań nad klasyfikacją utworów podlegających rekultywacji, omawia tematykę związaną z obserwacjami empirycznymi, prowadzonymi na obszarze badań oraz opisuje modele klasyfikacji gleb.O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English