Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki techniczne – Górnictwo » ANALIZA I OCENA
MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA
POPRZEMYSŁOWYCH OBIEKTÓW
KRAJOWEGO GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (POGP)
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży

ANALIZA I OCENA
MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA
POPRZEMYSŁOWYCH OBIEKTÓW
KRAJOWEGO GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (POGP)

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-7464-906-3
format: B5
oprawa: miękka
liczba stron: 108
rok wydania: 2017 
Celem pracy było przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji krajowych postindustrialnych obiektów górnictwa podziemnego (POGP), w kontekście najlepszych rozwiązań problematyki POGP jednych z najważniejszych krajów górniczych Unii Europejskiej (Niemcy, Wielka Brytania, Austria) oraz wykazanie, iż adaptacja POGP do pełnienia innych funkcji jest zasadna. W pracy wskazano 16 możliwych sposobów adaptacji POGP. Analiza na podstawie badań in situ prowadzonych w kraju i za granicą pozwoliła na wyłonienie najważniejszych czynników mających wpływ na poszczególne sposoby adaptacji. Czynniki te przyporządkowano do składowych analizy SWOT, tj. mocnych (S) i słabych stron (W), szans (O) i zagrożeń (T). Kolejno wyznaczono lokalne i globalne wektory priorytetów S, W, O, T. Na podstawie globalnych priorytetów wyliczono wskaźniki prawdopodobieństwa sukcesu strategicznego (PSS), które potwierdziły założenia przyjęte w tezie. Wnikliwa analiza i ocena aspektów poszczególnych sposobów adaptacji krajowych POGP w kontekście rozwiązań zastosowanych w wybranych krajach UE ukazała możliwe kierunki działań odnośnie do przedsięwzięć, jakie należy podjąć względem krajowych POGP. Wykazano również, że możliwe jest pełne, świadome wykorzystanie walorów poznawczych, leczniczych, przestrzennych, energetycznych poszczególnych POGP. Możliwe również jest tworzenie skutecznych planów strategicznych dla nowych inwestycji związanych z adaptacją POGP, a także podniesienie rentowności przedsięwzięć już funkcjonujących.

 


Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ANALIZA PROCESÓW KLASYFIKACJI ZIARNOWEJ
I WZBOGACANIA W KLASYFIKATORACH LAMELOWYCH

Przedmiotem zagadnień prezentowanych w rozprawie jest klasyfikacja przepływowa ziaren materiału bardzo drobno uziarnionego. Materiały tego typu coraz częściej występują w procesach technologicznych przeróbki surowców mineralnych. Sformułowanie podstaw teoretycznych procesu klasyfikacji jest ? według Autorki ? możliwe w klasyfikatorach lamelowych. Rozważania teoretyczne zilustrowano... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

METODA TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ OCENY SKŁADNIKÓW ORAZ UCIĄŻLIWOŚCI RYZYKA WYSTĄPIENIA WYPADKÓW PRZY PRACY W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

METODA PROGRAMOWANIA ZAGOSPODAROWANIA ZŁÓŻ W WIELOODKRYWKOWEJ KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English