Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki humanistyczne – Filozofia » CZŁOWIEK W ŚWIECIE MASZYN
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży

CZŁOWIEK W ŚWIECIE MASZYN

WPROWADZENIE DO ANTROPOLOGII CYBERKULTURY

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-66364-15-8
format: B5
oprawa: miękka
liczba stron: 182
wydanie: 1
rok wydania: 2019 
Jeszcze kilka lat temu problematyka wzajemnych relacji między ludźmi i robotami stanowiła jedynie przedmiot mitów i fantastycznych opowieści, których rodowód sięga starożytności. Tymczasem w związku z szybkim rozwojem współczesnej nauki i technologii wspomniany problem staje się coraz bardziej realny. Pojawienie się tego zagadnienia w naukowej dyskusji i w polu zainteresowań badawczych przedstawicieli różnych dziedzin nauki stanowi zapowiedź nowego etapu w naukach humanistycznych, ścisłych oraz technicznych.
Jedną z dyscyplin naukowych, w której pojawiają się zasygnalizowane wyżej kwestie, jest antropologia kultury. Jednakże jej klasyczna postać, przynajmniej na pierwszy rzut oka, nie ma wystarczających narzędzi badawczych, pozwalających na opis i analizę specyfiki dynamicznie się rozwijającego społeczeństwa informacyjnego. Wyzwaniem staje się więc ukształtowanie nowej formuły tej nauki, która pozwoli na prowadzenie badań.
Tak rozumiana antropologia cyberkultury powinna uwzględnić stanowiska tradycyjnych nauk, wspomnianej już antropologii kulturowej, a także historii idei i historii sztuki, filozofii, psychologii oraz szerokiego spektrum badań nad kulturą. Jej elementem koniecznym stają się jednak również badania prowadzone na styku kultury i technologii, pozwalające nam zrozumieć rzeczywiste oddziaływanie tej ostatniej na ludzką naturę oraz jej transformacje zachodzące w konfrontacji z wirtualną rzeczywistością i robotyzacją. Niniejsza publikacja stanowi taką właśnie próbę badawczą, w której reprezentanci różnych dyscyplin szukają odpowiedzi na pytanie o osobliwość współczesnego świata, kreowanego przez technologię dążącą do autonomii.

oprac. Monika Filipek
(na podstawie wprowadzenia)

Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

MYŚLENIE EKOFILOZOFICZNE

ROZWÓJ DOKTRYNY

Książka stanowi zbiór artykułów wcześniej publikowanych w czasopismach zorientowanych proekologicznie, np. "Problemy Ekorozwoju", czy numerach specjalnych innych czasopism naukowych, np. "Dialogue and Universalism", czy również w książkach zbiorowych o profilu ekofilozoficznym. Prace te zostały przygotowane jako poszczególne rozdziały tej publikacji. Ich celem jest przypomnienie... więcej ?O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English