Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki techniczne – Inżynieria materiałowa » DYFRAKCJA ELEKTRONÓW
WSTECZNIE ROZPROSZONYCH
W SKANINGOWYM MIKROSKOPIE ELEKTRONOWYM
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl

DYFRAKCJA ELEKTRONÓW
WSTECZNIE ROZPROSZONYCH
W SKANINGOWYM MIKROSKOPIE ELEKTRONOWYM

ELEMENTY TEORII I PRAKTYKI

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-7464-500-3
format: B5
oprawa: miękka
liczba stron: 88
rok wydania: 2012 
W ciągu ostatnich kilku lat liczba systemów do akwizycji i analizy dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych w skaningowych mikroskopach elektronowych rośnie systematyczne w laboratoriach prowadzących badania z zakresu inżynierii materiałowej. W trakcie badań pojawiają się różnego rodzaju wątpliwości dotyczące samego pomiaru dyfrakcyjnego i późniejszej interpretacji otrzymanych wyników.
Z doświadczenia Autora wynika, że brak jest wystarczającej wiedzy na temat procesu powadzenia badań, a także wyboru optymalnych parametrów pracy skaningowego mikroskopu elektronowego, które zapewniłyby poprawną akwizycję map orientacji. Rozwiązania wymaga szereg kwestii związanych m.in. z jakością obrazu dyfrakcyjnego, przygotowaniem próbek do badań oraz akwizycją dyfrakcji z krystalicznych materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego.
W literaturze polskiej brak jest opracowań o praktycznych aspektach takich pomiarów. W opinii Autora niniejsze opracowanie może wypełnić tę lukę, stanowiąc niezbędną pomoc dla badaczy, którzy rozpoczynają swoją przygodę z tą techniką pomiarową, ale również dla tych bardziej doświadczonych, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę w zakresie metody dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych.

Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

LABORATORIUM Z NAUKI O MATERIAŁACH

Skrypt zawiera zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach przedmiotu nauka o materiałach. Poruszane w nim zagadnienia dotyczą podstawowej wiedzy o materiałach, a zwłaszcza ich budowy, właściwości i otrzymywania. Obecny zespól autorski opracował kolejną, aktualną wersję ćwiczeń... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

NUMERYCZNE MODELE W PRZERÓBCE PLASTYCZNEJ
I WYMIANIE CIEPŁA

Książka poświęcona jest modelowaniu numerycznemu, jako jednemu z podstawowych narzędzi stosowanych w projektowaniu procesów przeróbki plastycznej i wymiany ciepła. W podręczniku przedstawiono cztery modele matematyczne. W rozdziale pierwszym czytelnik znajdzie osiowosymetryczny model matematyczny i numeryczny wymiany ciepła, w drugim - model obejmuje problematykę przewodzenia ciepła,... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
niedostępna
w sprzedaży
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: wydagh.agh.edu.pl
Archiwum! 

MATERIAŁY BUDOWLANE

PODSTAWY TECHNOLOGII I METODY BADAŃ

Podręcznik poświęcony jest metodom badań materiałów budowlanych i powstał w wyniku współpracy pracowników Katedry Technologii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów IV roku WIMiC na kierunku technologia chemiczna i dla słuchaczy studiów podyplomowych. Będzie zapewne także przydatny dla... więcej ?O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English