Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki techniczne – Geodezja i kartografia » MAŁE ZBIORNIKI WODNE
W ZACHODNIEJ CZĘŚCI AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży

MAŁE ZBIORNIKI WODNE
W ZACHODNIEJ CZĘŚCI AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-7464-888-2
format: PDF na CD
oprawa: twarda
liczba stron: 192
rok wydania: 2017 
Praca jest ona adresowana do osób zajmujących się szeroko pojętą problematyką ochrony środowiska. Celem monografii była inwentaryzacja i przyrodnicza charakterystyka małych zbiorników wodnych w zachodniej części aglomeracji Krakowa oraz propozycja ochrony wybranych akwenów. Badaniami objęto ponad sto istniejących zbiorników. Teren badań obejmuje siedem zachodnich dzielnic miasta. Przedmiot badań stanowiły małe zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 1 hektara, jednak nie mniejszej niż 100 metrów kwadratowych, zarówno naturalne, jak i sztuczne, trwałe, okresowe i efemeryczne, o zróżnicowanej genezie i parametrach morfometrycznych. Wśród zinwentaryzowanych zbiorników znajdują się również sztuczne obiekty, takie jak stawy wiejskie i dworskie, nowo tworzone duże oczka ogrodowe, zbiorniki przeciwpożarowe czy zbiorniki powstałe w wyrobiskach poeksploatacyjnych. Z przyrodniczego punktu widzenia niekiedy znacznie różnią się one od zbiorników naturalnych, mimo to jednak spełniają podobne funkcje ekologiczne. Przeprowadzona charakterystyka dotyczy zarówno samych zbiorników, jak i ich otoczenia rozumianego jako obszar fragmentu zlewni w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu. Każdy badany zbiornik został zinwentaryzowany w terenie według szczegółowych kryteriów. Przyjęty został jednolity schemat dokumentacji obiektów w formie karty inwentaryzacyjnej uwzględniającej zebrane dane opisowe, dokumentację fotograficzną i kartograficzną. Niektóre spośród istniejących obiektów znajdują się na terenach prywatnych, przez co dostęp do nich jest utrudniony bądź niemożliwy. Do inwentaryzacji tych zbiorników zastosowano skrócony schemat opisu.

 


Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ANALIZA DANYCH KARTOGRAFICZNO-GLEBOWYCH
W PROCEDURACH OCEN ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO

Ocena oddziaływania na środowisko (OOS) to jeden z ważniejszych elementów polityki środowiskowej. Raporty OOS ułatwiają podejmowanie decyzji związanych z opracowaniem planów i programów wielu dziedzin gospodarki. W dobie rozpowszechnienia systemów informacji przestrzennej dokumentacja kartograficzna jest systemem gromadzenia informacji w obszernych bazach danych. Bazą raportu OOS są... więcej »O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English