Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki fizyczne – Fizyka » POSZUKIWANIA SYGNAŁÓW NOWEJ FIZYKI
I ŹRÓDEŁ ŁAMANIA PARZYSTOŚCI CP
W WIELOCIAŁOWYCH ROZPADACH CZĄSTEK POWABNYCH
W EKSPERYMENCIE LHCb
Nowość! 

niedostępna
w wersji papierowej

POSZUKIWANIA SYGNAŁÓW NOWEJ FIZYKI
I ŹRÓDEŁ ŁAMANIA PARZYSTOŚCI CP
W WIELOCIAŁOWYCH ROZPADACH CZĄSTEK POWABNYCH
W EKSPERYMENCIE LHCb

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-66364-99-8
oprawa: miękka
liczba stron: 116
rok wydania: 2021 
Celem monografii jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat zjawiska łamania parzystości kombinowanej ładunkowo-przestrzennej CP w rozpadach cząstek powabnych. Autor szczegółowo omówił w niej prowadzone przez siebie poszukiwania tego zjawiska i efektów nowej fizyki w eksperymencie LHCb, na przykładzie trzyciałowych rozpadów mezonów i barionów powabnych. Otrzymane wyniki przedstawiono na tle innych pomiarów. Zaproponowano także nowe metody badawcze. W rozdziale 2 opisano aspekty doświadczalne i teoretyczne łamania parzystości CP w modelu standardowym MS. Podano sposoby łamania symetrii materia-antymateria. Podano również oczekiwane wielkości łamania parzystości CP w MS w rozpadach cząstek powabnych. W rozdziale 3 przedstawiono układ eksperymentalny, którym są akcelerator LHC i detektor LHCb używane do poszukiwań łamania parzystości CP. Stosowane metody pomiaru i sposób postępowania przy analizie danych doświadczalnych omówiono w rozdziale 4. Natomiast zasadnicze pomiary prowadzone w rozpadach mezonów powabnych i barionów powabnych przedstawiono w rozdziałach 5 i 6. W rozdziale 7 omówiono znaczenie przeprowadzonych pomiarów oraz podano przykłady innych podobnych badań wykonywanych w eksperymencie LHCb. Omówiono także inne metody, które już są lub mogą być stosowane w badaniach. Podsumowanie zawarto w rozdziale 8.

Spis treści:

Recenzje:

  • prof. dr hab. Helena Białkowska

    Wartość naukowa pracy jest bardzo znacząca. Szczególną wartość ma zaproponowana przez autora nowa metoda poszukiwania sygnału, po raz pierwszy zastosowana w fizyce cząstek elementarnych, tzw. metoda najbliższych sąsiadów.

  • dr hab. Tomasz Szumlak, prof. AGH

    Autor opisuje wiele aspektów analizy i metodyki detekcji w sposób niezwykle przystępny, co będzie stanowić cenne źródło dla doktorantów specjalizujących się w eksperymentalnej fizyce ciężkich kwarków i badaniach nad zjawiskami łamania CP. Praca napisana jest w języku polskim, co stanowi nie lada wyzwanie, biorąc pod uwagę konieczność poprawnego przetłumaczenia nomenklatury naukowej z języka angielskiego. Należy to docenić tym bardziej, że praktycznie nie ma podobnych pozycji na rynku polskim.

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

PRACOWNIA FIZYCZNA
WYDZIAŁU FIZYKI I TECHNIKI JĄDROWEJ AGH
CZĘŚĆ 1

Skrypt składa się z trzech głównych części: 1-opracowanie danych pomiarowych, 2-przyrządy pomiarowe, 3- instrukcje do wybranych ćwiczeń oraz trzech dodatków: dodatek A - zmienna losowa, dodatek B - elementy teorii estymacji, dodatek C - rozkład Poissona.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

LECTURES IN ENGINEERING THERMODYNAMICS

SELECTED PROBLEMS

W podręczniku przedstawiono podstawy procesów termodynamicznych najczęściej wykorzystywanych w analizach i projektowaniu urządzeń i maszyn cieplnych. Omówiono również zagadnienia roztworów gazów, przemian fazowych na przykładzie pary wodnej a także przepływu czynnika ściśliwego. Podręcznik został przygotowany głównie z myślą o studentach kierunków: mechanika, budowa... więcej ?O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English