Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki techniczne – Energetyka » PRAWO ENERGETYCZNE Z AKTAMI WYKONAWCZYMI
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży

PRAWO ENERGETYCZNE Z AKTAMI WYKONAWCZYMI

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2009 R.

typ publikacji: skrypt
ISSN: 0239-614
format: B5
liczba stron: 308
wydanie: 1
rok wydania: 2009 
Ustawa Prawo energetyczne uchwalona została przez Sejm 10 kwietnia 1997 r.
Od początku jej istnienia, aż do chwili obecnej, była wielokrotnie nowelizowana i zmieniana, co zmuszało ustawodawcę dwukrotnie do ogłaszania jej jednolitego tekstu (rok 2003 i 2006). Po ogłoszeniu tekstu w roku 2006 do chwili obecnej nastąpiło dziewięć zmian w ustawie. W celu dokładniejszej orientacji w dokonywanych zmianach poszczególnych artykułów ustawy  zamieszczono przy nich cyfrowe odnośniki, których szczegółowe objasnienia podano w przypisach. Ustawodawca         w niektórych artykułach dał delegację dla właściwych branżowo ministrów do wydania aktów wykonawczych. Upoważnienia,    o których mowa, ukazały sie w formie nowych rozporządzeń i są cytowane po każdym artykule ustawy, którego dotyczą.
Podręcznik przygotowany dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej rozpoczynających studia na nowo powołanym Wydziale Energetyki i Paliw oraz studiujących na specjalnościach, które są z energetyką merytorycznie związane.

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ZASTOSOWANIE BRZEGOWEGO ZAGADNIENIA ODWROTNEGO DO IDENTYFIKACJI WSPÓŁCZYNNIKA PRZEJMOWANIA CIEPŁA PODCZAS CHŁODZENIA

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ZARYS STANU I PERSPEKTYW ENERGETYKI POLSKIEJ

STUDIUM AGH 2012

Drugie wydanie Zarysu stanu i perspektyw energetyki polskiej. Studium AGH 2012 jest realizacją zapowiedzianego w wydaniu pierwszym postanowienia o ponawianiu tego opracowania w związku z rozwojem zagadnień energetycznych, nowymi aktami prawnymi i podejmowanymi decyzjami. Opracowany został nowy rozdział o elektroenergetyce, rozwinięto rozdziały o energetycznym wykorzystaniu biomasy i o... więcej ?

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

STANY DYNAMICZNE ELEKTROWNI WIATROWEJ
Z MASZYNĄ INDUKCYJNĄ DWUSTRONNIE ZASILANĄ

Książka z serii "Rozprawy Doktorskie. Monografie" wydana na CD, w oprawie twardej w formacie B5. Monografia dotyczy analizy zjawisk związanych ze stanami dynamicznymi elektrowni wiatrowej z maszyną dwustronnie zasilaną, wywołanych zaburzeniami napięcia w sieci energetycznej.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

KOMPLEKSOWA METODA DOBORU
GEOMETRYCZNYCH CECH KONSTRUKCYJNYCH
I KONFIGURACJI ELEKTROD ULOTOWYCH
ELEKTROLITÓW PRZEMYSŁOWYCH

W książce przedstawiono metodę doboru geometrycznych cech konstrukcyjnych  oraz konfiguracji elektrod ulotowych elektrofiltrów przemysłowych. Opracowana metoda umożliwia na etapie projektowania nowychelekrtofiltrów lub modernizacji istniejących taki dobór geometrycznych cech konstrukcyjnych i konfiguracji elektrod ulotowych, które zapewnią wymaganą skuteczność elektrofiltru... więcej ?O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English