Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki techniczne – Informatyka » SOCIO-COGNITIVE METAHEURISTIC COMPUTING
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży

SOCIO-COGNITIVE METAHEURISTIC COMPUTING

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-66016-42-2
format: B5
rok wydania: 2018 
Metaheurystyki inspirowane naturą należą do popularnych obecnie metod rozwiązywania trudnych problemów optymalizacyjnych. Metody obliczeniowe prezentowane w tej monografii czerpią inspirację z prac Alberta Bandura, znanego kanadyjsko-amerykańskiego psychologa. Do jego najważniejszych sukcesów należy opracowanie teorii socjalno-kognitywnego uczenia się, zgodnie z którą ludzie uczą się nie tylko na podstawie własnych doświadczeń (najczęściej prób i błędów), ale również obserwują innych ludzi, a co za tym idzie - ich próby i błędy. Gromadzenie wiedzy o innych pozwala na budowanie samoświadomości i znacznie ułatwia proces uczenia. W monografii zostały zaprezentowane dwa inspirowane powyższą teorią algorytmy socjokognitywne, a mianowicie algorytm mrówkowy oraz roju cząstek. Celem autora książki jest wprowadzenie nowej perspektywy postrzegania wybranych metaheurystyk, zaproponowanie socjokognitywnego paradygmatu obliczeniowego oraz umożliwienie czytelnikowi zainteresowanemu obliczeniami inspirowanymi naturą poszerzenie wiedzy na ten temat.
 

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW
CZASU RZECZYWISTEGO
Z ZASTOSOWANIEM JĘZYKA ADA

Książka stanowi wykład konstrukcji paradygmatów programowania systemów czasu rzeczywistego. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia współbieżności, synchronizacji i komunikacji, programowania uwarunkowań czasowych, obsługę przerwań i wyjątków. Odpowiednie konstrukcje zilustrowano przykładami z zastosowaniem języka Ada.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW DYNAMICZNYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRZYKŁADAMI W MATLABIE

Zamiarem autorów jest wprowadzenie czytelnika do zagadnień modelowania poprzez zaprezentowanie modeli matematycznych kilku przykładowych obiektów oraz zwrócenie uwagi na problemy matematyczne związane z symulacją komputerową tych modeli. W opracowaniu tym posłużono się pakietem Matlab-Simulink w wersji 6.0.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ALGORYTMY GENETYCZNE W MECHANICE KONSTRUKCJI

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English