Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki techniczne – Akustyka » ŚRODOWISKO AKUSTYCZNE SPITSBERGENU
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży

ŚRODOWISKO AKUSTYCZNE SPITSBERGENU

WYBRANE ZAGADNIENIA

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-7464-995-7
format: B5
oprawa: miękka
liczba stron: 118
rok wydania: 2018 
Każdy dźwięk rejestrowany w określonym miejscu jest jego własnością szczególną, jest składową danego środowiska (krajobrazu) dźwiękowego. Synergiczne działanie słuchu z innymi zmysłami pozwala na pełne doświadczanie miejsc i sytuacji, pomaga w ich zapamiętaniu i rozpoznawaniu.
Niestety rozwój techniki i postęp cywilizacyjny trwale zmieniają pierwotny naturalny krajobraz. Ingerencja cywilizacji w naturalne ekosystemy coraz bardziej narusza ich równowagę, a współczesny krajobraz dźwiękowy staje się monotonny, ponieważ na przeważających obszarach dominuje jeden typ hałasu - hałas komunikacyjny. Dlatego też poszukuje się elementów określających tradycję, tożsamość i specyfikę danych regionów, które w ramach ekologii akustycznej powinny zostać objęte ochroną. Odpowiednia identyfikacja i rejestracja dźwięków pozwoliłyby stworzyć archiwum krajobrazu dźwiękowego dla przyszłych pokoleń, a tym samym ocalić od zapomnienia unikalnych dla danego terenu dźwięków.
Klimat arktyczny pod względem akustycznym jest zbadany bardzo słabo. Monografia "Środowisko akustyczne Spitsbergenu - wybrane zagadnienia" poszerza wiedzę o akustycznym klimacie tego jednego z akustycznie dziewiczych terenu.
Publikacja jest podsumowaniem dwóch wyjazdów naukowych na Spitsbergen, które grupa naukowców z Katedry Mechaniki i Wibroakustyki zorganizowała w sierpniu 2016 r. i w lutym 2017 r.
Badano krajobraz dźwiękowy wybranych miejsc Spitsbergenu. Rejestrację różnych dźwięków prowadzono m.in. w osadach ludzkich, w dolinach, w jaskiniach lodowych oraz na szczytach górskich. Analizie poddano również hałas pochodzący od źródeł komunikacyjnych charakterystycznych dla Arktyki (skutery śnieżne, psie zaprzęgi).
Przyjęto metodykę badawczą obejmującą: analizę miejsca i sytuacji, sposób rejestracji, ustalenie społecznych kontekstów rejestrowanych pejzaży dźwiękowych oraz identyfikację cech antropogenicznych i psychoakustycznych środowiska dźwiękowego. Dzięki badaniom możliwe też było określenie wartości bazowych dla analiz wpływu działalności człowieka oraz zmian klimatycznych na krajobraz dźwiękowy i środowisko naturalne.
Do testowania przyjętych hipotez badawczych zastosowano klasyczną metodę oceny środowiska akustycznego, opartą na ilościowym pomiarze poziomu ciśnienia akustycznego i pomiarze jakościowym (zapisy dźwięków ambisonowych) oraz metodę krajobrazu dźwiękowego. Poziomy dźwięków analizowano w ujęciu czasowym oraz przestrzennym, a krajobraz dźwiękowy prezentowano z wykorzystaniem technologii ambisonicznej.
Z uwagi na niewielką liczbę polskich publikacji poświęconych tematyce krajobrazów dźwiękowych na obszarach arktycznych, monografia może spełniać ważną funkcję informacyjną i edukacyjną dla studentów, pracowników działów ochrony środowiska, akustyków, projektantów krajobrazu i innych osób zainteresowanych problematyką hałasu. Prezentowane w pracy analizy i przykłady mogą ułatwić poznanie i pogłębianie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska przed hałasem.
 

Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

OSOBISTY WSKAŹNIK ZAGROŻENIA HAŁASEM

KONCEPCJA I BADANIA LABORATORYJNE

Monografia zawiera wyniki badań związanych z opracowaniem projektu nowego urządzenia - osobistego wskaźnika zagrożenia hałasem. Publikacja przedstawia metodykę badań wskaźnika narażenia na hałas, którą opracowano po analizie wymagań normatywnych dotyczących przyrządów do pomiarów akustycznych. Opisuje też budowę prototypowego osobistego wskaźnika narażenia na hałas.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

TEORIA POLA AKUSTYCZNEGO ZASTOSOWANA DO BADANIA UKŁADÓW O SYMETRII CYLINDRYCZNEJ

Tematem przedstawionej monografii jest zastosowanie liniowej teorii pola akustycznego do analizy układów o symetrii cylindrycznej, w szczególności falowodów, które były tematem badań autorki, najpierw teoretycznych, a w ostatnich latach także eksperymentalnych. Obecna publikacja jest zatem podsumowaniem przeprowadzonych badań oraz całościowym ujęciem tego zagadnienia w odniesieniu do... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

WPROWADZENIE DO AKUSTYKI UŻYTKOWEJ

Dźwięk towarzyszy człowiekowi we wszystkich aspektach codziennego życia, co znajduje odzwierciedlenie w wielu dziedzinach i dyscyplinach nauki, takich jak np. nauki o Ziemi, oceanografia, biomedycyna, nauki społeczne i techniczne. Chociaż podstawy teorii akustyki są niezmienne od lat, to wciąż zmieniają się bądź pojawiają się nowe narzędzia pomiarowe i obliczeniowe, przepisy, a... więcej »O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English