Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki techniczne – Inżynieria materiałowa » TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY
PLASTYCZNEGO KSZTAŁTOWANIA METALI
Archiwum! 

niedostępna
w sprzedaży

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY
PLASTYCZNEGO KSZTAŁTOWANIA METALI

METODA KoBO

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-7464-267-5
format: B5
oprawa: miękka
liczba stron: 114
wydanie: 1
rok wydania: 2009 
W pracy poruszono najistotniejsze zagadnienia związane z plastycznym odkształcaniem materiałów metalicznych. Skoncentrowano się nie tylko na opisie ewolucji struktury towarzyszącej odkształceniowemu umocnieniu, ale także prowadzącej do odkształceniowego mięknięcia. Stwierdzono, że odkształceniowe mięknięcie jest następstwem zmiany drogi odkształcenia wywołującej destabilizację struktury dyslokacyjnej i w konsekwencji dominację mechanizmu zlokalizowanego plastycznego płynięcia, czyli niejednorodne odkształcenie. Wskazano na możliwość wykorzystania tego zjawiska w praktyce w tzw. metodzie KoBo, realizowanej przez cykliczne zmiany schematu obciążenia w odkształcanym materiale. Zaprezentowano opatentowane w kraju i za granicą oryginalne rozwiązania konstrukcyjne urządzeń przetwórczych oraz założenia technologiczne procesów wyciskania, kucia, walcowania i ciągnienia, umożliwiające wytwarzanie wyrobów o drobno-/nanokrystalicznej strukturze i nadzwyczaj atrakcyjnych własnościach użytkowych. Udowodniono również, że podczas wyciskania metodą KoBo zależność naprężenia płynięcia od prędkości odkształcania materiału ma charakter liniowy, co oznacza, że będący w stanie stałym materiał zachowuje się jak ciecz newtonowska. Dominujący mechanizm odkształcenia materiału związany z obecnością pasm ścinania i ponadrównowagowej koncentracji defektów punktowych, odpowiedzialny za efekt nadplastyczności, zidentyfikowano jako lepko-plastyczne płynięcie. Stwierdzono przy tym, że duża koncentracja defektów punktowych zostaje zachowana również w wyrobach w formie gęstych, nanometrycznych klasterów, decydując o ekstremalnie wysokich wartościach parametrów mechanicznych materiałów, nieosiągalnych w wyniku zastosowania innych sposobów odkształcania.
Monografia jest przeznaczona dla studentów wyższych lat nauczania, doktorantów i pracowników naukowych kierunków związanych z metaloznawstwem czy inżynierią materiałową oraz specjalistów zajmujących się przeróbką plastyczną materiałów metalicznych, w tym również fizycznym i matematycznym jej modelowaniem.
 

Spis treści:

Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

LABORATORIUM Z NAUKI O MATERIAŁACH

Skrypt zawiera zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach przedmiotu nauka o materiałach. Poruszane w nim zagadnienia dotyczą podstawowej wiedzy o materiałach, a zwłaszcza ich budowy, właściwości i otrzymywania. Obecny zespól autorski opracował kolejną, aktualną wersję ćwiczeń... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

NUMERYCZNE MODELE W PRZERÓBCE PLASTYCZNEJ
I WYMIANIE CIEPŁA

Książka poświęcona jest modelowaniu numerycznemu, jako jednemu z podstawowych narzędzi stosowanych w projektowaniu procesów przeróbki plastycznej i wymiany ciepła. W podręczniku przedstawiono cztery modele matematyczne. W rozdziale pierwszym czytelnik znajdzie osiowosymetryczny model matematyczny i numeryczny wymiany ciepła, w drugim - model obejmuje problematykę przewodzenia ciepła,... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

MATERIAŁY BUDOWLANE

PODSTAWY TECHNOLOGII I METODY BADAŃ

Podręcznik poświęcony jest metodom badań materiałów budowlanych i powstał w wyniku współpracy pracowników Katedry Technologii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów IV roku WIMiC na kierunku technologia chemiczna i dla słuchaczy studiów podyplomowych. Będzie zapewne także przydatny dla... więcej »O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English