Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katalog książek » Nauki techniczne – Informatyka » PODSTAWY INFORMATYKI KOGNITYWNEJ
15.00 zł

PODSTAWY INFORMATYKI KOGNITYWNEJ

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-7464-407-5
format: B5
oprawa: twarda
liczba stron: 130
wydanie: 1
rok wydania: 2011 
Jest to pierwsza polskojęzyczna monografia z zakresu informatyki kognitywnej. Zachęcając do jej lektury, warto przypomnieć, że informatyka kognitywna to nowy dział informatyki rozwijany także szeroko przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, do których zalicza się autorka niniejszej książki. Od kilkunastu już lat zajmuje się ona z powodzeniem zagadnieniami inteligentnej, znaczeniowej i kognitywnej analizy danych. W swojej książce w bardzo ciekawy i zwięzły sposób przedstawia wybrane zagadnienia związane z semantyczną analizą danych obrazowych, stanowiącą fundamentalny element zaawansowanych systemów kognitywnej analizy danych. W pracy zaprezentowano nie tylko nowoczesne rozwiązania z zakresu informatyki kognitywnej, ale także jej początki, próby definicji i zaistnienia w naukach poznawczo-informatycznych oraz jej rozwój i znaczenie dla obecnej informatyki i nauk technicznych.
Informatyka kognitywna jest obecnie rozumiana jako połączenie nauk kognitywnych z naukami informatycznymi w celu badania mechanizmów procesów informacyjnych i percepcyjnych zachodzących wewnątrz ludzkiego umysłu, traktowanych jako elementy naturalnej inteligencji, a wykorzystywanych także do zadań inżynieryjnych i technicznych przy zastosowaniu podejścia interdyscyplinarnego.
W monografii tej w sposób obrazowy przedstawiono, jak jednoznaczne zdefiniowanie informatyki kognitywnej pozwala niezwykle precyzyjnie określać zagadnienia, którymi zajmuje się ta nauka, i jednocześnie w sposób równie dokładny wskazywać kierunki jej dalszego rozwoju. Do najważniejszych z takich obszarów należy zaliczyć rozwój kognitywnych systemów informatycznych, kognitywnych robotów, awatarów oraz próby tworzenia implementacji ludzkich doznań i wrażeń w postaci ich komputerowych odpowiedników, tj. sztucznego mózgu będącego w stanie realizować procesy percepcyjne i poznawcze (tzn. odbierać i analizować doznania i wrażenia). Jak dowodzi autorka książki, rozwiązanie tych problemów jest możliwe dzięki aplikacji do systemów informatycznych teoretycznych podstaw procesów zachodzących w mózgu człowieka, takich jak pozyskiwanie i akwizycja informacji, wybór reprezentacji informacji, pamięć, odzyskiwanie informacji utraconych, generowanie oraz proces komunikacji.
Coraz częściej badania prowadzone na gruncie tej dyscypliny naukowej pozwalają także tworzyć informatyczne aplikacje kognitywnych struktur realizujących znaczeniową analizę danych wykorzystywaną przy konstrukcji kognitywnych robotów i kognitywnych maszyn. Dlatego też rozwój tej nauki przebiega w kierunku coraz szerszego wykorzystania biologicznych schematów i struktur poznawczych, a także procesów decyzyjno-wnioskujących do konstrukcji architektur kognitywnych.
Książka powstała w rezultacie kilkuletnich prac naukowych prowadzonych nad systemami kognitywnej analizy i interpretacji różnorodnych danych. Celem takiego ujęcia analitycznego jest pokazanie, iż do dogłębnej analizy danych konieczne jest uwzględnienie pokładów znaczeniowych zawartych w zbiorach tych danych. Takie ujęcie omawianego zagadnienia było możliwe dzięki badaniu związków między inteligentnymi systemami informacyjnymi a poznawczymi aspektami ludzkiego procesu analizy danych. Interdyscyplinarność proponowanych rozwiązań sprawia, iż tematyka systemów kognitywnych rozpatrywana w aspekcie informatyki kognitywnej staje się nowym wyzwaniem dla osób prowadzących prace badawcze i aplikacyjne.


Spis treści:

Recenzje:

 • Badania w zakresie kognitywistyki zostały bardzo zdynamizowane po włączeniu do niej metod informatycznych. Również informatyka zyskała nowy obszar badawczy, prowadzący do rozwoju specyficznych metod i szeregu interesujących zastosowań. Rozwój informatyki w tym kierunku jest tak duży i specyficzny, że można mówić o ?informatyce kognitywnej?. (...) Książka jest napisana bardzo klarownie, ze świetną narracją i logicznie prowadzonym wywodem tak, że czyta się ją bardzo dobrze. Materiał ilustracyjny jest bardzo starannie i właściwie dobrany. Znacząco ułatwia rozumienie treści książki.

  prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary
  kierownik Katedry Technologii Informacyjnych
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  The book entitled ?Podstawy informatyki kognitywnej? by Lidia Ogiela provides much needed introduction and overview of cognitive science together with a nicely illustrated discussion of well-chosen applications of the cognitive systems. This book constitutes an invaluable and very attractive resource for both researchers and practitioners as it treats on practical, novel, and current topics. (...) The importance, practical value and interdisciplinary nature of the subjects covered in this book and the high-quality of the presentation of the material will no doubt attract well-deserved attention to this book. (...) this book provides
  a unique, current, and scientifically sound treatment on the cognitive science.

  dr inż. Łukasz Kurgan
  Associate Professor at the Department of Electrical and Computer Engineering
  University of Alberta


Inne książki z tej dziedziny:

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW
CZASU RZECZYWISTEGO
Z ZASTOSOWANIEM JĘZYKA ADA

Książka stanowi wykład konstrukcji paradygmatów programowania systemów czasu rzeczywistego. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia współbieżności, synchronizacji i komunikacji, programowania uwarunkowań czasowych, obsługę przerwań i wyjątków. Odpowiednie konstrukcje zilustrowano przykładami z zastosowaniem języka Ada.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW DYNAMICZNYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRZYKŁADAMI W MATLABIE

Zamiarem autorów jest wprowadzenie czytelnika do zagadnień modelowania poprzez zaprezentowanie modeli matematycznych kilku przykładowych obiektów oraz zwrócenie uwagi na problemy matematyczne związane z symulacją komputerową tych modeli. W opracowaniu tym posłużono się pakietem Matlab-Simulink w wersji 6.0.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ALGORYTMY GENETYCZNE W MECHANICE KONSTRUKCJI

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English