Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

DZIAŁALNOŚĆ GÓRNICZA A ŚRODOWISKO

STUDIUM PRZYPADKU

Celem monografii jest ocena wpływu działalności górniczej na środowisko naturalne. Zastosowana analiza przypadku dotyczy górnictwa odkrywkowego, w szczególności wydobycia piasków i żwirów.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

HYDROGEOCHEMICZNE, HYDROGEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW SPALANIA ALTERNATYWNYCH PALIW
I ICH WSPÓŁSPALANIA Z WĘGLEM KAMIENNYM W KONTEKŚCIE GOSPODARKI ODPADAMI I DŁUGOTERMINOWEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju wymaga obiektywnej, opartej na przesłankach naukowych oceny oddziaływania produktów spalania na środowisko przy ich składowaniu lub wykorzystywaniu w cyklu życia, jednak wiedza w tym zakresie jest obecnie bardzo ograniczona. Celem autorów niniejszej pracy było określenie wpływu technologii spalania alternatywnych paliw oraz ich współspalania z... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

MAŁE ZBIORNIKI WODNE
W ZACHODNIEJ CZĘŚCI AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ

Praca jest ona adresowana do osób zajmujących się szeroko pojętą problematyką ochrony środowiska. Celem monografii była inwentaryzacja i przyrodnicza charakterystyka małych zbiorników wodnych w zachodniej części aglomeracji Krakowa oraz propozycja ochrony wybranych akwenów. Badaniami objęto ponad sto istniejących zbiorników. Teren badań obejmuje siedem zachodnich dzielnic miasta.... więcej »

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

METODY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MIEJSKICH

Książka w sposób wyczerpujący omawia zagadnienia związane z tematyką dotyczącą ścieków miejskich. Przedstawia ich klasyfikację, definicje oraz metody oczyszczania.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

WSTĘP DO MECHANIKI CIECZY
W INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Podręcznik z zakresu mechaniki płynów jest przeznaczony dla osób, które dopiero zapoznają się z tą tematyką. Zawiera on zarówno materiał teoretyczny, jak i przykłady zadań z rozwiązaniami. Po każdym rozdziale znajdują się przykłady obliczeniowe pokazujące zastosowanie wyłożonej teorii.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ZASADY BONITACJI GLEB INDUSTRIOZIEMNYCH
NA TERENACH REKULTYWOWANYCH

Książka w sposób dogłębny przedstawia zagadnienie bonitacji gleb na terenach rekultywowanych. Porusza zagadnienia rozwoju badań nad klasyfikacją utworów podlegających rekultywacji, omawia tematykę związaną z obserwacjami empirycznymi, prowadzonymi na obszarze badań oraz opisuje modele klasyfikacji gleb.

niedostępna
w sprzedaży
Archiwum! 

ZMODYFIKOWANA METODA
ILOCZYNU SKALARNEGO
SŁUŻĄCA DO BADANIA KIERUNKU FILTRACJI
W ZAPORACH ZIEMNYCH

Książka z serii "Rozprawy Doktorskie. Monografie" Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji budowli piętrzących wodę wymaga ciągłego monitoringu. Jedną z podstawowych form monitoringu takich obiektów są pomiary piezometryczne, które umożliwiają bezpośrednią ocenę poziomu zwierciadła wody w piezometrze otwartym lub pomiar ciśnienia wody w piezometrze zamkniętym. Badania te... więcej »O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English